Publisert 18.04.2021
På sykkel rundt Bonsatjørn

Fra 2020 innførte Tysvær kommune en ny tilskuddsordning; «aktivitet og trivsel i Tysvær». Hovedformålet med ordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette aktiviteter for å fremme trivsel og livskvalitet hos innbyggere i alle aldre.

Publisert 18.04.2021

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet.

Publisert 17.04.2021

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet.

Publisert 16.04.2021

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet.

Publisert 15.04.2021

Tysvær kommunes nye nettsider er et samarbeid mellom Tysvær, Haugesund, Etne, Vindafjord, Bokn og Sveio. Disse seks kommunene, med felles publiseringsløsning fra ACOS, har hatt et tett og godt samarbeid når det gjelder design, innhold og funksjonalitet.

Publisert 15.04.2021

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet.

Publisert 15.04.2021

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet.

 

Publisert 13.04.2021

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet

Publisert 13.04.2021
Oversikt over vaksineringsplanen for Tysvær kommune

Nå øker det på med vaksineleveranser til Tysvær kommune. Det forventes at rundt 350 doser kan settes ukentlig fremover og enda mer inn mot sommeren.

Publisert 12.04.2021

Tysvær kommune tilbyr nå innsyn i dokumenter i historisk digitalt oppmålings- og byggesaksarkiv, via innsynsportalen Doctorg.