Tysvær kommune trenger støttekontakter

Har du tid til overs og ønsker å gjøre noe meningsfullt? Vi har stort behov for støttekontakter til barn, ungdom, voksne og eldre i alle deler av kommunen. 

En støttekontakt skal bistå mennesker med å få en meningsfull fritid, ved blant annet å hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, sosial kontakt med andre, og fysisk aktivitet. Det er ikke krav om helsefaglig utdanning,  men personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

De som får innvilget støttekontakt har ulike hjelpebehov. Nærmere informasjon fås ved kontakt med tjenesten.

Vi ønsker støttekontakter i alle aldersgrupper og kjønn. Støttekontakten må/bør ha sertifikat og tilgang på bil.  

Det tar ofte tid å opparbeide relasjon, så du som søker må ikke ha planer om å flytte vekk i nærmeste framtid. Støttekontaktene lønnes per time utført jobb og det blir gitt godtgjørelse for kjøring og utlegg.

Er du interessert? Ta kontakt med Marit Gjerstad på mail marit.gjerstad@tysver.kommune.no eller mobil 48136748.