Innbyggerapp

Tysvær kommune har som målsetning å skape god innbyggerdialog og god informasjonsflyt ut til kommunens innbyggere.

Tysvær kommune har innført en innbyggerapp for å nå frem til innbyggerne med målrettet informasjon. Appen er tilgjengelig på både iPhone og Android-baserte mobiler og tilbyr push-meldinger for viktige nyheter.

Innholdet i appen vil være en sammenstilling av aktuelle tema fra ulike kilder, herunder kommunens hjemmesider, Facebook, Tysværtunet kulturhus, lokale media, om aktiviteter og arrangement med mer, og presentert på en enkel og oversiktlig måte. Når man tar i bruk appen har man mulighet til å velge hvilke geografiske områder man ønsker informasjon om og samtidig hvilke tema man er interessert i. Dette gir oss muligheten til å tilpasse innholdet til brukerens preferanser.

For å laste ned appen går du inn i App Store eller Google Play på din mobiltelefon og søker opp "Tysvær innbygger".