Publisert 19.05.2022

Tysvær kommune arrangerte temakveld i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel og oppstart med ny klimaplan. 

Publisert 19.05.2022

Da nærmer Tysværdagen seg, og Tysvær kommune ønsker å informere om mulighetene for parkering og shuttlebuss- det siste et nytt tiltak i år. 

Publisert 18.05.2022

Per 17.mai er det 31 bosatte flyktninger i Tysvær så langt i år, og 13 til er fordelt fra UDI/IMDi og skal bosettes snarlig.

Publisert 18.05.2022

  

Vi gleder oss til et yrende folkeliv og herlige kulturopplevelser. Frivillige lag og foreninger i Tysvær står på stands på Lars Hertervigs plass og på Aksdal senter. Ute på plassen blir det også matgate med blant annet grilling og foodtrucks. Inne på kulturhuset er det fullt med ulike aktiviteter gjennom hele dagen og på Aksdal senter og i Aksdal kirke skjer det også mye spennende!

Publisert 05.05.2022

Tysvær kommune jobber nå med ny samfunnsdel. I den sammenheng har Prognosesenteret utført en undersøkelse knyttet til Boligbehov og boligpreferanser i aldersgruppen 55 år +.

Publisert 05.05.2022

HIM tilbyr en henteordning for hageavfall til alle husholdningskunder. For å levere hageavfall må du kjøpe hagesekk, som leveres sammen med restavfallet.

Publisert 04.05.2022

Informasjon og dialog om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Publisert 29.04.2022

Tysvær kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og bidra til vekst i verdiskaping og bosetting i kommunen. 

Publisert 29.04.2022

Torsdag 28. april ble barnas kommunestyre for 2022/23 arrangert i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet ble ledet av ordfører Sigmund Lier.

Publisert 28.04.2022

Norges Forsvarsforening vil også i år markere frigjøringsdagen 8. mai. Her finner du fellesprogram for Tysvær, Haugesund og Karmøy.