Publisert 19.09.2021

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft, og vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Er radonnivået over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. 

Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Publisert 19.09.2021

Søvnkurset er for deg over 18 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet.

Publisert 15.09.2021

Norwegian Seafarming AS søker om tillatelse om etablering av landbasert anlegg for oppdrett av laks ved Ramsvika i Yrkjesfjorden.

Publisert 14.09.2021

70% av alle innbyggere i Tysvær kommune har nå fått en dose med koronavaksine. Hele 81 % av alle over 18 år er fullvaksinerte, og 90 % har fått første dose.

Vi vil minne om at dersom du ønsker koronavaksine vil siste mulighet for første dose være fredag 1.oktober. Vi ser for oss at alle innbyggere som ønsker det skal være fullvaksinerte innen uke 44.

Publisert 14.09.2021

Kommunen har fått noen spørsmål om mulighet for å vaksineres andre steder enn på skolen. Vi ønsker å imøtekomme alle så godt vi kan og åpner derfor opp for Drop in vaksinering for de som ønsker det i Tysværtunets idrettshall.

Publisert 12.09.2021
Skilt som viser vei til valglokale

Mandag 13. september har alle seks stemmestedene i Tysvær åpent fra kl. 09.00 - 20.00.

Publisert 08.09.2021
Stemmeseddel som blir lagt i urne

Har du ikke forhåndsstemt og er nå i karantene eller isolasjon? Fortvil ikke. Vi legger til rette for at du likevel kan få stemme ved Stortingsvalget. 

Publisert 08.09.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Publisert 07.09.2021

11. til 19. september inviterer Hold Norge Rent til Strandryddeuka 2021! Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi oppfordrer alle til å sette av uken, en dag eller noen timer til å være med på landets største ryddedugnad.

Publisert 07.09.2021

Det er tatt oppfølgingsprøver av badevann på ulike lokasjoner i Tysvær kommune 30.august. Alle viste tilfredsstillende resultat for ulike tarmbakterier. Det er ikke analysert for cyanobakterier (blågrønnalger) i denne runden. Vann som vi vet har hatt oppblomstring av blågrønnalger i 2021 er Aksdalsvatnet, Storavatnet i Søre Tysvær og Våråvatnet. Det er satt ut varselskilt på disse stedene i forhold til bruk av vannet.