Publisert 28.04.2021

Teknisk utvalg, vedtok i møte 22.04.2021, å leggje nytt revidert planforslag for detaljregulering Topnesvågen hyttefelt, planid 201606, ut til offentleg ettersyn. Kunngjeringa er i samsvar med Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Publisert 27.04.2021

Vaksineringen pågår for fullt, og denne ukes settes 408 vaksinedoser. 114 av disse går til 2.dose og 294 til 1.dose. Alle innbyggere over 65 år skal i løpet av denne uken være tilbudt vaksine.

Publisert 26.04.2021

Sommeren og høsten 2020 ble det påvist oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier) i flere vann i Tysvær kommune. Dette var Aksdalsvatnet, Fuglavatnet, Våråvatnet og Storavatnet, Steinbruvatnet, Vatlandsvatnet, Erlandsvatnet og Storavatnet i Søre Tysvær.

Publisert 26.04.2021

Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger.

Publisert 26.04.2021

Det har ikke vært påvist nye smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune den siste uken. 111 personer testet seg i løpet av forrige uke, og dette ligger rundt normalen utenom i utbruddssituasjoner. Som tidligere oppfordrer vi fortsatt til å ha lav terskel for å teste seg ved mistanke om sykdom.

Publisert 23.04.2021

Kommunen får for tiden en del meldinger om rotter fra ulike steder i kommunen. Den enkelte huseier har selv ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter.

Under er noen nyttige tips for å unngå rotter i ditt nærmiljø

Publisert 22.04.2021
Barn går tur med sekk

Sommeren 2021 blir annerledes. Tysvær kommune har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å opprette tilbud for barn og ungdom i skolens sommerferie.

Publisert 22.04.2021

Kommuneplanutvalget har i møte 20.04.2021, sak 10/21 vedtatt å legge forslag til planprogram for ny samfunnsdel 2022-2034 på høring.

Publisert 22.04.2021
Illustrasjon - tilskudd fra Tysvær ungdomsråd

Nå kan du som privatperson, bedrift, frivillig organisasjon, band o.l. søke om midler til ungdomstiltak som du er opptatt av.

Publisert 20.04.2021

Tysvær kommune er nå i sluttfasen med vaksinering av aldersgruppen 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom.  Det øker stadig på med vaksinedoser, denne uken settes 350 doser og neste uke 408 doser.