Fivillighetens dag 5. desember 2022

Takk til deg som er frivillig!

Dagen i dag er for å trekke frem den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag, året rundt. Kloke hoder, flittige hender og varme hjerter fyller hele Tysvær, hver krik og hver krok er dekket. Dere gjør en uvurderlig innsats som viser godt igjen.

Så til deg som er med, tusen takk!

Du utgjør en stor forskjell.

Takk for at du bruker av din tid, ditt engasjement og medmenneskelighet. Dere er en forlengende arm av offentlig tjeneste. Uten dere hadde det ikke eksistert et stort og bugnende fritidstilbud til små, store og oss midt imellom, på tvers i hele kommunen. Dere er limet i lokalsamfunnet.

Dere som jobber for saker dere brenner for, slik at vi skal få det bedre. Dere som jobber for å bekjempe ensomhet og lage gode møteplasser. Dere som bidrar med kultur, og til dere som bidrar til å holde oss i aktivitet.

Takk for at dere gir barn og voksne verdifulle arenaer for å bygge nettverk.

Uten dere ville flere hatt en tyngre hverdag. Dere bidrar til god folkehelse, at vi lever lenger, har en meningsfull hverdag, og er friskere og mer tilfredse.

Deres innsats gjør oss til hele mennesker.


Grethe Vangsnes
frivilligkoordinator, Tysvær kommune