Pressemelding: Ny ungdomsskole på Frakkagjerd

Etter en god og grundig evalueringsprosess har GL Prosjektservice AS vunnet konkurransen om å få bygge den nye ungdomsskolen på Frakkagjerd.

I første omgang skal det skrives kontrakt for samspillsfasen. Når denne fasen er over vil rådmannen fremme en politisk sak for kommunestyret hvor det skal tas stilling til om skolen skal bygges og en eventuell investeringskostnad.

Den nye ungdomsskolen vil kunne ha plass 540 elever med et godt aktivitetsområde rundt.

Tysvær kommune ønsker å bygge en skole som tilrettelegger for et godt læringsmiljø og nærmiljø. Skolen skal inneholde gode læringsareal både for elever og lærere. Skolen skal også være et nærmiljøanlegg. 

Bak konkurranseforslaget IRIS ligger en ide om at nærmiljøfunksjonen skal oppleves kraftfull i omgivelsene og samspille tydelig med skolen. Bygningsformen har blant annet vært styrt av et ønske om å gi en ny, innovativ løsning på de romlige utfordringene dagens og morgendagens pedagogiske krav stiller. Utformingen av elevenes hjemmebaser skal gi identitet, fleksibilitet, oversikt, fordypning, nysgjerrighet og fellesskap.

Tilbakemelding fra juryen

«IRIS representerer det mest nytenkende og spennende grepet for nye Frakkagjerd ungdomsskole. Det gjelder både i forhold til arkitektonisk uttrykk og de rommelige kvaliteter inne i bygget. Det er forfriskende å se et forslag som har en arkitektonisk visjon som beveger seg ut over det programmatiske og funksjonelle»

Prosjektet har vektlagt at det skal legges til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom aktører i skolen, og mellom skolen og eksterne aktører. Det er også lagt vekt på å lage sosiale møteplasser ved at skoleanlegget tilrettelegger for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, for både lokalmiljøet og elevene på skolen.

Tysvær kommune er svært godt fornøyd med vinnerforslaget. Samtidig understreker rådmann Sigurd Eikje at kommunen hadde fire svært gode finalister. Han berømmer alle fire tilbydere for veldig ryddig og god prosess.

Sirkelformet bygg i tre - Klikk for stort bildeIRIS: GL Prosjektservice AS står bak forslaget som gikk til topps i anbudskonkurransen om å få bygge nye Frakkagjerd ungdomsskole. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS Auditorioum i tre med glasstak - Klikk for stort bildePLASS TIL 540: I dag har Frakkagjerd ungdomsskole 340 elever. Når den nye ungdomsskolen står klar, vil det være plass til 540 elever ved skolen. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS

 

Kart over beliggenhet ny Frakkagjerd ungdomsskole - Klikk for stort bildeDen nye ungdomsskolen på Frakkagjerd skal bygges på tomten vest for dagens skole.