Folkehelseinstituttet oppmodar alle familiar med barn i barnehage- og skulealder til å vere med i den nasjonale halvårlege aksjonen mot hovudlus 11. og 12. mars.

Det er utruleg kor omstillingsdyktig hjernen vår er, og kor fort me tilpassar oss endringar i kvardagen.

For oss som har levd ei stund er dei to åra med Corona ein kort periode i livet, for elevane har det vore ein stor del av livet.

Då er nok ei veke over, og jula nærmar seg. Før me går inn i feriemodus skal vi ha fleire kjekke veker saman med borna dykkar.

 

Tysværvåg barne- og ungdomsskule inviterer til innskriving i skulen

Tid: onsdag 30.11. kl. 9.00-10.45

Stad: musikkrommet

 

Læring er samansett. Det handlar om fag. Det handlar om å vere ein god ven. Det handlar om å meistre kvardagen. Det handlar om å bli sett. Det handlar om sjå andre. Det handlar om vere glad. Det handlar om å takle motgang. Det handlar om å reise seg. Det handlar om meistring av nye ting, få til noko i dag som var vanskeleg i går. Det handlar om lære sjølv og lære noko videre til andre. Det er samansett.

 

 

 

 

Måndag 22. august 2022 startar nytt skuleår kl. 08.30. Me gler oss!

 

Nå er det berre avslutning for 10. klasse og ein skuledag att av skuleåret 2012/2022.

Som eit ledd i elevmedvirkning vart det arrangert "Barndom i Tysvær" for elevråda i går.

Tysværvåg hadde ynskje om biljardbord i mediateker og fekk 10 000 kr.  Det blir garantert ein kjekk aktivitet. Bordtennisbordet dei fekk sist gong er mykje i bruk.

Klassen har vunnet 3000 kroner. Vi gratulerer!👏👏 Resultatet ble utrolig bra!

Her var oppdraget i andre ukesoppdrag

LAG ET GRØNT SLAGORD!

Verden må bli grønnere, og dersom vi blir flinkere til å bruke fornybar energi, blir den nettopp det. For å få til det, må vi fortelle de som bestemmer hva vi mener! Lag deres eget slagord som handler om en miljøsak dere synes er viktig og om en grønnere framtid! Dere kan for eksempel lage plakater, tegninger eller kanskje til og med et dikt om deres viktigste miljøsak! Vi gleder oss til å se alle slagordene deres og kommer til å inkludere mange av dem i Barnas Klimapanel sin årlige rapport, som overleveres til viktige beslutningstagere både i Norge og internasjonalt.

 

Neste torsdag er det aktivitetsdag og denne gongen er meldingane gode, me satsar på at det blir slik dei lovar. Elevane skal i Ishallen eller på ski i Svandalen. Det blir kjekt!