Paneldebatt til, og om elevane

Det var ein veldig fin paneldebatt som fant stad på Tysværvåg onsdag 6. september.

Alle partia fekk presentera sine saker, så fekk elevane sleppa til med spørsmål til politikarane. Håvard som leia samlinga, hadde laga nokre påstandar som dei ulike partia måtte svara ja, eller nei på.

 

Det var tydeleg at politikarene tok debatten på alvor. Dei snakka om, og til elevane om saker som dei er opptekne av. Skulemåltid, lekser, mobil, e – sport, psykisk helse, varierte skuledagar var blant tema som kom opp.

Det var kjekt å høyre kor samstemte dei var om at elevane er kommunen si viktigaste ressurs og at det er ein god investering å satse på born og unge.

Før eg ynskjer god helg vil eg minna om at me neste torsdag skal ha TL kick off og joggedag. Joggedagen vil i år, som tidelgare år, gå til Barnekreftforeningen i samarbeid med Team Rynkeby.

«Formålet med løpet er å motivere elevene til aktivitet samtidig som de blir en del av et nordisk fellesskap på tvers av alder, klasser og land - mens de samler inn penger til kreftsyke barn. I Norge går innsamlede midler til Barnekreftforeningen.»

Me spring 14.09.2023, kl.13.00

Me skal  springe totalt 5 km, som er en runde. De er mogleg å snu tidlegare, men de fleste klarer 5 km.

Alle som vil, kan møte opp og springe med oss😊

Det kjem eiga skriv om skuleløpet, og for de av dykk som vil støtta Barnekreftforeningen så har skulen eiga innsamling her.

Betaling

Trykk på lenken, eller bruk QR-koden for å komme til vår egen løpsside:

https://innsamling.barnekreftforeningen.no/participant/2023-tysvaervag-barne-og-ungdomsskule

 

 

Til slutt vil eg sei at oppstarten har vore veldig bra. Paneldeltakarane gav flotte attendemeldingar. Utruleg kjekke elevar. Mobilfri skule har gått fint, og me trur me som skule tener på å vere offline nokre timar kvar dag.

God helg og godt val