Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune.

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvor skal veier, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på. Kommuneplanen er en overordnet og langsiktig plan for kommunens mål og utvikling.

En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel:

  • Samfunnsdelen er en oversikt over kommunens utfordringer og muligheter, og skal vise hvilke strategier og mål kommunen har for utviklingen av Tysværsamfunnet. 
  • Arealdelen er styrende for hvordan kommunens arealer skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Tysvær.

 

SAMFUNNSDEL:

 

AREALDEL:

 

TILHØRENDE DOKUMENT:

 
NB! Plankartene er ikke gyldig i større målestokk enn det som står påført kartbladet.