Kommuneplan

Kommuneplan for Tysvær kommune ble vedtatt 08.09.2015. Planperioden er 2015-2027.

SAMFUNNSDEL:

AREALDEL:

TILHØRENDE DOKUMENT:

 
NB! Plankartene er ikke gyldig i større målestokk enn det som står påført kartbladet.