Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel for Tysvær kommune ble vedtatt 08.09.2015. Planperioden er 2015 - 027. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 20.06.2023. Planperiode 2023 - 2035. 

SAMFUNNSDEL:

AREALDEL:

TILHØRENDE DOKUMENT:

 
NB! Plankartene er ikke gyldig i større målestokk enn det som står påført kartbladet.