Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Kommuneplanens samfunnsdel er Tysvær kommune sitt overordnede styringsverktøy som skal bidra til at kommunen er rustet til å møte utfordringene i fremtiden. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2023:

Kontaktinformasjon

John-Fredrik Rognsvaag
Samfunnsutviklingssjef
E-post
Mobil 93 21 66 85
Kjell Bjørkheim
Prosjektleiar/rådgjevar
E-post
Telefon 90 47 72 55