Samarbeidsutvalet

Styret 

  • Rita Bakke-Espevik, FAU 
  • Erlend Dale, politisk representant
  • Marianne Losnegård, rektor og sekretær
  • Gry Anne Sætre, representant andre tilsette NBU
  • Eivind Espevik, representant lærerar NBU
  • Ola Kallekodt, nestleiar 

Innkallingar

Referat