Kunngjøring - oppføring av dagsturhytte Alvanuten

Tysvær kommune har i vedtak av 14.06.2022 gitt tillatelse til oppføring av dagsturhytte ved Alvanuten, Aksdal.

I vedtak av 20.06.2022 er det gitt tiltalelse til motorisert ferdsel i utmark for transport av utstyr og materiell, samt bygging av hytta. Vedtakene blir med dette kunngjort i samsvar med naturmangfoldloven § 56, da hytta vil ligge i kystlyngheia «Valhest – Kiggjafjellet» som er definert som utvalgt naturtype, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 3, punkt 6.

Situasjonsplan (PDF, 347 kB)

Tegninger (PDF, 4 MB)

Plantegning (PDF, 2 MB)

Skjema for søknad om ferdigattest (PDF, 76 kB)

Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Alvanuten - Bygging av dagsturhytte (PDF, 601 kB)

Vedtak om tiltak - Dispensasjon - Dagsturhytte (PDF, 713 kB)