Godkjenning av barnehager, skoler og SFO etter helselovgivningen

Skal du etablere en ny barnehage eller skole? Eller ønsker du å endre eksisterende barnehage eller skole? Da må dette godkjennes av Tysvær kommune v/kommuneoverlege.

Det er eiers ansvar å søke om godkjenning. Når du søker anbefales det å ta utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder til forskriften.

 

Virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter seg å søke godkjenning når

 

  1. virksomheten er regelmessig og flertallet av barna oppholder seg der mer enn 20 timer i uka
  2. antall barn som er tilstede samtidig er 10 eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
  3. tilsynet utføres mot godkjenning

 

Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehager, har rett til godkjenning.

 

Søk godkjenning: