Logg inn

Logg inn

rss24

  1. Siste nytt
  2. Kunngjeringar / høyringar
  3. Reguleringsplanar

Slokkeanlegg redder liv

05-05-2015 Aktuelt

brannbil
Natt til 2. september 2014 brøt det ut brann i det tekniske rommet på «Stølsberg 33», et botiltak for personer med funksjonshemming i Tysvær kommune.

Les meir

YLVIS - The Expensive Jacket Tour

05-05-2015 Aktuelt

YLVIS POSTER tmb
YLVIS på SYSCO Arena med sitt fantastiske show «The Expensive Jacket Tour», lørdag 13. juni. Arrangementet er en del av Midtsommerfest.

Les meir

Fagmøte Akvakultur

29-04-2015 Aktuelt

Logo PNG2
Tysvær kommune reviderer kommuneplanen og har fokus på sjøområda. Teknisk utval arrangerer derfor fagmøte der temaet er utsiktene for akvakulturnæringa.

Les meir

Markering av frigjøringsdagen 8. mai

29-04-2015 Aktuelt

frigjoringdagen
Frigjørings- og veterandagen gir Norge som nasjon anledning til å hedre dem som har ofret alt for Norge hjemme og ute, nå og tidligere, for de verdiene vi som nasjon forsvarer.

Les meir

Nonstop vant gjev pris i USA

28-04-2015 Aktuelt

nonstop pokal tmb
Nonstop reiste hjem med 1.plass i kategorien Gracious Professionalism under verdensfinalen i First Lego League i St.Louis.

Les meir

Økning av vanntrykket - søre Tysvær

23-04-2015 Aktuelt

dusj
Vannforsyningen i søre del av Tysvær, inkludert Sagbakken-Førland-Padlane, vil få økt vanntrykk fra 20. mai 2015. Vannforsyningen blir med dette forbedret i området.

Les meir

Endring av betalingssatser

22-04-2015 Aktuelt

barnehage
Informasjon om endring av betalinggssatser for barnehage fra 1. mai 2015

Les meir

Høring: ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

20-04-2015 Aktuelt

paragraf
HØRING: Tysvær kommune har laget forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskriften er gjeldende fra 1. januar 2016.

Les meir

Utlysning av nasjonale breibåndsmidler

17-04-2015 Aktuelt

Logo PNG2
Utlysning av 110 mill. kr. i nasjonale breibåndsmidler i 2015.

Les meir

Nonstop til VM i USA

16-04-2015 Aktuelt

nonstop usa tmb
Den 17.april reiser laget Nonstop til USA for å delta i VM i FIRST LEGO League, som det eneste laget fra Norge.

Les meir

Bålbrenning i Tysvær kommune

16-04-2015 Aktuelt

fire
I Tysvær kommune skal det innhentast løyve til brenning av bål heile året. Løyve kan innhentast frå Tysvær brannvesen på tlf: 90 78 39 66.

Les meir

Hærverk

14-04-2015 Aktuelt

hærverk
I helger og ferier har det vært tilfeller av hærverk i området rundt skolene og Sysco Arena på Frakkagjerd. Vi vet ikke noe sikkert om hvem som står bak, men har grunn til å tro at noen av våre elever er involvert.

Les meir

MOT-turné 2015

09-04-2015 Aktuelt

vis mot logo


Den 2. mars ble MOT-turnè 2015 sparket i gang i HOL i Hallingdal. Mandag 13. april kommer den til Tysværtunet.

Les meir

Det spirer og gror

09-04-2015 Aktuelt

hekk
Ved å planta ny hekk med omtanke – og klippa ned eksisterande hekkar, kan ein gjera nærområdet tryggare.

Les meir

Den store byttedagen

07-04-2015 Aktuelt

KlærPå tide å rydde i klesskapet? Søndag 12. april blir det arrangert byttedag med fokus på gjenbruk av klede på Kolnes Grendahus. 

Les meir

Gå tur i Tysvær

31-03-2015 Aktuelt

frisk-i-friluft PNG 2
Frå 1. april og fram til 1. november 2015 ligg kodeord ute på 10 turmål i Tysvær kommune.

Les meir

Tysvær best i landet på skolekino!

26-03-2015 Aktuelt

bestekino
Tysvær kino er kåret til Årets skolekino etter innsatsen på Den store skolekinodagen 2015. Prisen er på 10.000 kr som er øremerket skolekinoaktiviteter.

Les meir

Regjeringens minnemedalje

26-03-2015 Aktuelt

minnemedalje
Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig deles ut 8. mai. Har vi noen i Tysvær kommune som fortjener en slik minnemedalje?

Les meir

Kjernejournal innført fra 1. mars

26-03-2015 Aktuelt

kjernejournal
1. mars fikk 760.000 innbyggere i tilsammen 67 kommuner i Vest-Norge sin kjernejournal. Da ble den innført i hele Helse Vest. Dette gjaldt også innbyggerne i Tysvær kommune.

Les meir

Earth Hour 2015

23-03-2015 Aktuelt

nyearthhour2014Lørdag 28. mars er det tid for å slukke lyset ein time for årets Earth Hour.

Les meir

Offisiell åpning av Tildelingskontoret

23-03-2015 Aktuelt

tildelingskontor apning tmb
16. mars var det offisiell åpning av Tildelingskontoret i Tysvær kommune på Rådhuset i Aksdal.

Les meir

Informasjon om barnehageopptaket

18-03-2015 Aktuelt

barnehage 01
Opptaksnemnda har foretatt barnehageopptaket for barn som har lovfestet rett til barnehageplass, det vil si de barn som fyller ett år innen 31.08.2015.

Les meir

Fasteaksjonen 2015

12-03-2015 Aktuelt

Fasteaksjon2015 tmb
Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er 22. - 24. mars. Vann og klima er tema for årets aksjon.

Les meir

Oppstart planarbeid

12-03-2015 Aktuelt

B26 Aksdal kommuneplan tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt planarbeid for område B26 i kommuneplanen - Tysvær kommune. Området ligger øst for Aksdal sentrum, med adkomst fra nyere rund ...

Les meir

Sanering vannledninger Stakkestadvatnet

11-03-2015 Aktuelt

Logo PNG2
Tysvær kommune v/ Drift og eiendom innbyr til anbudskonkurranse på anleggsarbeider i forbindelse med sanering og tilkobling av eksisterende vannledninger ved Stakkestadvatnet.

Les meir

BTI film

10-03-2015 Aktuelt

gul aase tmb
Tysvær kommune er pilotkommune i Helsedirektoratet sitt prosjekt, Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Nå har de laget en film som forklarer prosjektet.

Les meir

Radontiltak i Tysvær kommune

10-03-2015 Aktuelt

radon gas
Tysvær kommune har tatt utfordringa med radon på alvor og gjort systematiske målingar i alle offentlege bygg.

Les meir

Livreddande førstehjelp

08-03-2015 Aktuelt

First Aid Green Cross
Før eller seinare vil me alle oppleva at ein person rundt oss treng livreddande førstehjelp. Gratis kurs i Aksdal.

Les meir

Flytting av legekontor

05-03-2015 Aktuelt

Moving Home

Ali Hassan har flytta sin praksis frå Aksdal senter til nytt lokale i Lundalbygget på Frakkagjerd.

Les meir

Eigedomsskatteliste 2015

03-03-2015 Aktuelt

budsjett
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt, legges eigedomsskatteliste ut til offentleg ettersyn i 3 veker fra 1. mars.

Les meir

Offisiell åpning av Tildelingskontoret

03-03-2015 Aktuelt

tildelingskontoret
Tildelingskontoret i Tysvær kommune inviterer innbyggere, lokal presse, politikere, ansatte og administrasjon til offisiell åpning av Tildelingskontoret i Tysvær rådhus i Aksdal 16. mars 11:00 -13:00.

Les meir

Utlånsstatistikk fra biblioteket

26-02-2015 Aktuelt

books
Foreløpige tall viser at det ikke er store endringer i utlån eller besøk fra i fjor. Utlån av film og musikk går ned, utlån av bøker litt opp.

Les meir

Kulturposten

17-02-2015 Aktuelt

kulturposten-januar-2014-1
Kulturposten for 2015 inneheld nyttig informasjon om blant anna tilskott og arrangement frå kulturkontoret i Tysvær kommune.

Les meir

Høyring kulturminneplan

07-02-2015 Høyringar

 Kulturminneplan tmb
Høyring av forslag til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2015 - 2025, Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

23-01-2015 Kunngjeringar

Haugaland Næringspark
I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

Les meir

Markering av trafikkofrenes dag 8. januar

06-01-2015 Aktuelt

Minnemarkering i Karmsundga
I 2014 omkom 151 personar i trafikken i Norge.
Torsdag 8. januar er det minnemarkering for dei omkomne i Rogaland.

Les meir

Vegarbeid E134 Førrestjørna

05-01-2015 Aktuelt

plankart e134 forrestjørna
Statens Vegvesen og Vassbakk & Stol AS er godt i gong med arbeidet med nytt toplanskryss på austsida av Førretunnelen. Her kan ein finne meir informasjon om prosjektet.

Les meir

Gratis strøsand

30-12-2014 Aktuelt

Strosand2
Prima strøsand i bøtter kan hentast ved rådhuset. Ta gjerne med di tomme bøtte frå i fjor.

Les meir

Omlegging av vanntilførsel

30-12-2014 Aktuelt

glass of water
5. januar 2015 startes arbeid med omlegging av vanntilførsel. Ådnavannet fases ut, og søre Tysvær skal nå bli forsynt fra Karmøy.

Les meir

Høyring kulturminneplan

07-02-2015 Høyringar

 Kulturminneplan tmb
Høyring av forslag til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2015 - 2025, Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

23-01-2015 Kunngjeringar

Haugaland Næringspark
I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

08-12-2014 Høyringar

Langøy

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til utviding på akvakulturlokaliteten Langøyna Ø, lokalitetsnr 13055. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

Les meir

Elektrifisering av Johan Sverdrup

05-12-2014 Høyringar

NVE
NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statoil ASA for bygging av overføringsanlegg for kraft frå land til Johan Sverdrup-feltet om lag 160 km vest av Stavanger.

Les meir

Kommuneplan Tysvær 2015-2027

13-11-2014 Høyringar

kommuneplan
OFFENTLEG ETTERSYN: Kommuneplannemnda vedtok 16.09.2014 å legge kommuneplan for Tysvær kommune 2015-2027 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Varsel om oppstart Førland skule

06-06-2014 Kunngjeringar

Forland skule tmb
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Førland skule, barnehage og Fjørsilkebris.

Les meir