Logg på Joomla

Logg på Joomla

rss24

  • Siste nytt
  • Kunngjeringar / Høyringar
  • Reguleringsplanar

Leksehjelp søkes

26.01.2015 Aktuelt

Leksehjelp søkes

Tysvær Opplæringssenter på Hamrane trenger leksehjelpere. Hver torsdag fra kl 1230 til 1500 har deltakere i norskopplæringen og i grunnskoleopplæringen for voksne tilbud om leksehjelp på skolen

Les meir

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

23.01.2015 Aktuelt

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

Les meir

Yrkesmessen 2015

19.01.2015 Aktuelt

Yrkesmessen 2015

Rundt 1500 elever på 10. trinn i vår region står nå foran sitt viktigste valg. Hvilken videregående opplæring skal de velge?

Les meir

Hold deg innendørs

13.01.2015 Aktuelt

Hold deg innendørs

Brannvesenet ønsker å komme med ei oppfordring til publikum etter å ha vært ute på flere farlige oppdrag i uværet som var i helga.

Les meir

Lunsjkonsert med Tom Roger Aadland

13.01.2015 Aktuelt

Lunsjkonsert med Tom Roger Aadland

Fredag 16. januar kl 11.30 kan du få med deg en gratis lunsjkonsert med Tom Roger Aadland i vestibylen på Tysværtunet.

Les meir

Nye åpningstider på biblioteket

13.01.2015 Aktuelt

Nye åpningstider på biblioteket

På grunn av svært gode erfaringer med selvbetjent åpningstid på lørdager og søndager, vil vi fra 2015 utvide åpningstidene ved Tysvær folkebibliotek.

Les meir

Markering av trafikkofrenes dag 8. januar

06.01.2015 Aktuelt

Markering av trafikkofrenes dag 8. januar

I 2014 omkom 151 personar i trafikken i Norge.Torsdag 8. januar er det minnemarkering for dei omkomne i Rogaland.

Les meir

Vegarbeid E134 Førrestjørna

05.01.2015 Aktuelt

Vegarbeid E134 Førrestjørna

Statens Vegvesen og Vassbakk & Stol AS er godt i gong med arbeidet med nytt toplanskryss på austsida av Førretunnelen. Her kan ein finne meir informasjon om prosjektet.

Les meir

Gratis strøsand

30.12.2014 Aktuelt

Gratis strøsand

Prima strøsand i bøtter kan hentast ved rådhuset. Ta gjerne med di tomme bøtte frå i fjor.

Les meir

Omlegging av vanntilførsel

30.12.2014 Aktuelt

Omlegging av vanntilførsel

5. januar 2015 startes arbeid med omlegging av vanntilførsel. Ådnavannet fases ut, og søre Tysvær skal nå bli forsynt fra Karmøy.

Les meir

Badeanlegget åpner 3. januar

23.12.2014 Aktuelt

Badeanlegget åpner 3. januar

Badeanlegget opner laurdag 3. januar. Ei veke før tidlegare annonsert!

Les meir

Hurtigladestasjon Aksdal

19.12.2014 Aktuelt

Hurtigladestasjon Aksdal

Vår hurtigladestasjon i Aksdal vil være stengt mandag 22. desember fra kl 08:00 - 15:00.

Les meir

Ordføraren si nyttårsmottaking

19.12.2014 Aktuelt

Ordføraren si nyttårsmottaking

Alle er velkomne til ordførar Harald A. Stakkestad si nyttårsmottaking i Storsalen på Tysværtunet laurdag 3.jan.2015 kl.13.00.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

08.12.2014 Høyringar

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til utviding på akvakulturlokaliteten Langøyna Ø, lokalitetsnr 13055. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

Les meir

Vil du lære norsk?

08.12.2014 Aktuelt

Vil du lære norsk?

Want to learn Norwegian? Tysvær opplæringssenter inviterer deg til å delta på norskkurs!

Les meir

Elektrifisering av Johan Sverdrup

05.12.2014 Høyringar

Elektrifisering av Johan Sverdrup

NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statoil ASA for bygging av overføringsanlegg for kraft frå land til Johan Sverdrup-feltet om lag 160 km vest av Stavanger.

Les meir

Budsjettet til offentleg ettersyn

03.12.2014 Aktuelt

Budsjettet til offentleg ettersyn

Budsjettet har vore behandla i formannskapet, og er nå lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Nye åpningstider NAV

25.11.2014 Aktuelt

Nye åpningstider NAV

Fra og med 24. november har NAV Tysvær åpningstid fra 10.00 til 15.00.

Les meir

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

20.11.2014 Aktuelt

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

Det er no utarbeidd forslag til reguleringsplan for Vestli. Teknisk utval har i møte den 30.10.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.  

Les meir

Badeanlegget stenger

18.11.2014 Aktuelt

Badeanlegget stenger

Tysværtunet Badeanlegg stenger fra og med 24. november for planlagt vedlikehold til et større ENØK tiltak.

Les meir

Opne møter

18.11.2014 Aktuelt

Opne møter

Oversikt over opne møter i november og desember 2014. Vi gjer merksam på at møtet i Levekårsutvalet startar kl 12.00 i morgon.

Les meir

Kommuneplan Tysvær 2015-2027

13.11.2014 Høyringar

Kommuneplan Tysvær 2015-2027

OFFENTLEG ETTERSYN: Kommuneplannemnda vedtok 16.09.2014 å legge kommuneplan for Tysvær kommune 2015-2027 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Er du bekymret for et barn?

13.11.2014 Aktuelt

Er du bekymret for et barn?

KRÅD - Det Kriminalitetsforebyggende råd har utviklet 10 spørsmål og svar for dem som er bekymret for et barn og lurer på hva de skal gjøre.

Les meir

Utlysning av tilskudd for 2015

11.11.2014 Aktuelt

Utlysning av tilskudd for 2015

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015.

Les meir

Tran og influensavaksine

11.11.2014 Aktuelt

Tran og influensavaksine

Helserådet har råd og tips om førebyggjande tiltak og kva du bør gjere no når haustmørket har senka seg.

Les meir

Budsjett og økonomiplan

10.11.2014 Aktuelt

Budsjett og økonomiplan

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2015 samt økonomiplan 2016-2018.

Les meir

Legat for eldre og uføre

06.11.2014 Aktuelt

Legat for eldre og uføre

Eldre og uføre busett i Tysvær kommune kan no søkja om tildeling av legatmidlar

Les meir

Lansering av jubileumsbok

05.11.2014 Aktuelt

Lansering av jubileumsbok

Tysvær kommune er 50 år, og lørdag 8. november blir det lansering av jubileumsboka på Tysværtunet kulturhus.

Les meir

Innskriving på skule

05.11.2014 Aktuelt

Innskriving på skule

Her kjem informasjon om innskriving av elevar som skal starta i 1. klasse skuleåret 2015/2016 i Tysvær kommune.

Les meir

Meldingsblad frå landbrukskontoret

04.11.2014 Aktuelt

Meldingsblad frå landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Tysvær har sendt ut det andre meldingsbladet for 2014.

Les meir

Presentasjonar frå folkemøte

02.11.2014 Aktuelt

Presentasjonar frå folkemøte

Her finn ein foilane frå folkemøte om reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 780 Padlane - Klovning.

Les meir

Vern for eldre

31.10.2014 Aktuelt

Vern for eldre

Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og institusjoner. Derfor er det opprettet Vern for eldre- tjeneste.

Les meir

Tysvær vann bedriftsquizen

24.10.2014 Aktuelt

Tysvær vann bedriftsquizen

Haugesund Avis og Radio 102 inviterer årleg til ein bedriftsquiz på Rica Maritim. I år vann Tysvær kommune med klar margin!

Les meir

Folkemøte Padlane-Klovning

22.10.2014 Aktuelt

Folkemøte Padlane-Klovning

Folkemøte om reguleringsplan for gang- og sykkelveg Padlane-Klovning onsdag 29. oktober kl 18 på rådhuset.

Les meir

Gratis advokathjelp

21.10.2014 Aktuelt

Gratis advokathjelp

Tysvær kommune tilbyr gratis juridisk rettleiing til innbyggjerane annakvar onsdag på rådhuset i Tysvær.

Les meir

TV-aksjonen 2014

17.10.2014 Aktuelt

TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen går i år av stabelen søndag 19. oktober, og går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med rent vann. Tema for året aksjon er "Vann forandrer alt!"   Tysvær kommune har nok bøssebærere i alle områder....

Les meir

Idrett for livet!

15.10.2014 Aktuelt

Idrett for livet!

Idrett for livet! Temadag på Tysværtunet 18.10.14 kl. 14.00-16.00 Gjør en investering i din helse.

Les meir

Folkemøte i Tysværvåg

15.10.2014 Aktuelt

Folkemøte i Tysværvåg

Torsdag 16. oktober kl 19:00 - 21:00 vert det folkemøte på Tysværvåg skule. Temaet vil vere utvikling av Tysværvåg-Slåttevik.

Les meir

Markering av av Refleksdagen 2014

14.10.2014 Aktuelt

Markering av av Refleksdagen 2014

Torsdag den 16. oktober er den nasjonale refleksdagen. Målet med kampanjen er å få auka bruken av refleks og få ned talet på fotgjengarulykker.

Les meir

TV-aksjonen 2014

09.10.2014 Aktuelt

TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen går i år av stabelen søndag 19. oktober, og går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med rent vann.

Les meir

Anbud: Truckstop Eikeskogveien

03.10.2014 Aktuelt

Anbud: Truckstop Eikeskogveien

Tysvær kommune innbyr til anbudskonkurranse på arbeider i forbindelse med masseutskiftning og grovplanering av tomt for fremtidig truckstop ved Eikeskogveien.

Les meir

Norskprøver desember 2014

02.10.2014 Aktuelt

Norskprøver desember 2014

Tysvær opplæringssenter arrangerer nasjonale norskprøver på nivå A1-A2 og A2-B1 i perioden 1. til 11. desember 2014.

Les meir

Slik søker du bostøtte

01.10.2014 Aktuelt

Slik søker du bostøtte

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papirskjema. Søknadsfristen er 14. hver måned, og du får svar innen 10. neste måned.

Les meir

Aksdal senter legekontor

30.09.2014 Aktuelt

Aksdal senter legekontor

Dr. Alexandra Trimbitasu har avsluttet sin virksomhet som fastlege i Tysvær.

Les meir

Invitasjon til idedugnad

30.09.2014 Aktuelt

Invitasjon til idedugnad

Invitasjon til idedugnad og varsel om oppstart av planarbeid for handlingsplan universell utforming i Tysvær 2015-2018.

Les meir

Ope informasjonsmøte

24.09.2014 Aktuelt

Ope informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til ope informasjonsmøte om det nye vegprosjektet på E134 Førrestjørn torsdag 25. september.

Les meir

Blandingsved

23.09.2014 Aktuelt

Blandingsved

Tysvær Vepro har fin blandingsved til sals for 45,- kr pr sekk. Vedsekkene er på 60 liter.

Les meir

Møte i levekårsutvalet avlyst

15.09.2014 Aktuelt

Møte i levekårsutvalet avlyst

Møte i levekårsutvalet 24.09.2014 er avlyst.  

Les meir

Kulturvernpris og stipend

15.09.2014 Aktuelt

Kulturvernpris og stipend

Frist for å foreslå kandidatar til kulturvernpris eller søkje om kulturstipend er 1. oktober 2014.

Les meir

Europeisk mobilitetsuke og Beintøft 2014

15.09.2014 Aktuelt

Europeisk mobilitetsuke og Beintøft 2014

  Fra tirsdag 16. til mandag 22. september markeres den europeiske mobiltetsuka for å sette fokus på miljøvennlig transport. Mandag 15.september starter også årets Beintøft-kampanje.

Les meir

Seniorperler

10.09.2014 Aktuelt

Seniorperler

Frå 27. september til 3. oktober vert eldredagane, eller seniorperler, arrangert i Tysvær.  Det er eit innhaldsrikt program.

Les meir

Førstehjelp på YouTube

09.09.2014 Aktuelt

Førstehjelp på YouTube

Tysvær kommune arrangerer med jevne mellomrom gratis førstehjelpskurs. Jan Kåre Ness har laga ein film frå kurset, slik at du kan læra deg førstehjelp når det passar deg.

Les meir

Open dag på brannstasjonen

05.09.2014 Aktuelt

Open dag på brannstasjonen

 I samband med nasjonal brannøving blir det open dag på brannstasjonen i Aksdal laurdag 20 september kl 11.00 – 14.00.

Les meir

Flom og jordskredvarsel

05.09.2014 Aktuelt

Flom og jordskredvarsel

Det kan komme lokalt mye nedbør i Rogaland fra lørdag ettermiddag og natt til søndag. Opptil 100 mm.

Les meir

Brann i Aksdal rehabiliteringssenter

02.09.2014 Aktuelt

Brann i Aksdal rehabiliteringssenter

PRESSEMELDING: Natt til tirsdag 2/9 ble det meldt om brann i Aksdal rehabiliteringssenter i Stølsberg 33, Aksdal.

Les meir

Inspirasjonskveld med Olaf Tufte

01.09.2014 Aktuelt

Inspirasjonskveld med Olaf Tufte

Lørdag 6. september kan du møte Olaf Tufte på Straumen skule. Han er her i forbindelse med Sluseløpet 2014.

Les meir

Gravearbeid på Tysværtunet

29.08.2014 Aktuelt

Gravearbeid på Tysværtunet

Frå 1. september blir det gravearbeid på østsiden av Tysværtunet kulturhus. Området vil derfor bli delvis sperret av for parkering.

Les meir

Søknad om ny akvakulturlokalitet Kuneset

28.08.2014 Høyringar

Søknad om ny akvakulturlokalitet Kuneset

Marine Harvest Norway AS søkjer om løyve til etablering av ny akvakulturlokalitet ved Kuneset, Nedstrand i Tysvær kommune.

Les meir

Internasjonalt seminar

26.08.2014 Aktuelt

Internasjonalt seminar

"Religionsfrihet i dag – status, dilemmaer og utfordringer". Prof. Ingunn Folkestad Breistein held foredrag torsdag 4. sept kl. 18.00 i Litlesalen, Tysværtunet.

Les meir

Gratis førstehjelpskurs

21.08.2014 Aktuelt

Gratis førstehjelpskurs

Tysvær kommune arrangerer nok ein runde med gratis kurs i Hjertelunge-redning (HLR) for alle innbyggjarar i kommunen.

Les meir

Vil du lære norsk?

15.08.2014 Aktuelt

Vil du lære norsk?

Want to learn Norwegian? Eller kjenner du andre som ønsker å lære seg norsk? Tysvær opplæringssenter inviterer deg til å delta på norskkurs!

Les meir

Nye lærlingar 2014

14.08.2014 Aktuelt

Nye lærlingar 2014

Tysvær kommune har teke inn 11 nye lærlingar i 2014. Fem helsefagarbeidarar, fire barne- og ungdomsarbeidarar, ein institusjonskokk og ein IT-lærling.

Les meir

Invitasjon til Damenes Politiske Aften

13.08.2014 Aktuelt

Invitasjon til Damenes Politiske Aften

 Velkommen til en sprudlende damekveld der politikken står i høysetet! Stortingspolitikere, lokalpolitikere og andre deler fra sine liv som politikere. Kom og bli inspirert!

Les meir

Hinderåvåg barnehage bytter navn

13.08.2014 Aktuelt

Hinderåvåg barnehage bytter navn

Hinderåvåg barnehage endres til Nedstrand barnehage fra 15.08.2014.

Les meir

Åpent informasjonsmøte

13.08.2014 Aktuelt

Åpent informasjonsmøte

Tysvær kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om utkast til rammeplan for videre utvikling av kommunens tjenester for barn og unge (høringsfrist 20.09.2014).

Les meir

Varsel om flom og jordskred

11.08.2014 Aktuelt

Varsel om flom og jordskred

Varsel om flom, gult nivå, for Rogaland gjeldende fra 11.08.2014. Det er varslet store nedbørmengder i Rogaland de neste dagene.

Les meir

Skulestart

11.08.2014 Aktuelt

Skulestart

Velkommen til nytt skuleår! Elevane ved grunnskulane møter torsdag 14. august.

Les meir

Vannsituasjonen i søredelen av Tysvær

24.07.2014 Aktuelt

Vannsituasjonen i søredelen av Tysvær

Orientering om vannsituasjonen i søredelen av Tysvær

Les meir

Reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard

17.07.2014 Kunngjeringar

Reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard

Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard. 

Les meir

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

17.07.2014 Kunngjeringar

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Coop Frakkagjerd.

Les meir

Reguleringsplan for Tveit Reiselivsanlegg

17.07.2014 Aktuelt

Reguleringsplan for Tveit Reiselivsanlegg

Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Tveit reiselivsanlegg.

Les meir

Oppstart gang- og sykkelveg Padlane

09.07.2014 Kunngjeringar

Oppstart gang- og sykkelveg Padlane

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg Padlane - Klovning.

Les meir

Ny biblioteksjef

04.07.2014 Aktuelt

Ny biblioteksjef

Lillian E. Rushfeldt er ansatt som ny biblioteksjef ved Tysvær folkebibliotek. En halvt samisk finnmarking bosatt i Haugesund.

Les meir

Ta det med ro i sommertrafikken

03.07.2014 Aktuelt

Ta det med ro i sommertrafikken

Trygg Trafikk oppfordrer trafikanter til å ta det med ro i sommertrafikken.

Les meir

Vatningsforbod

25.06.2014 Aktuelt

Vatningsforbod

Det er for tida svært høgt forbruk av vatn. Det vert derfor i Tysvær kommune forbode med vatning med slange eller spreiar.

Les meir

Varsel om oppstart Aksdalsvegen

20.06.2014 Kunngjeringar

Varsel om oppstart Aksdalsvegen

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160.

Les meir

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

16.06.2014 Høyringar

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

Tysvær kommune har laget forslag til ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Les meir

Plangjennomgang av samla tenester barn og unge

16.06.2014 Høyringar

Plangjennomgang av samla tenester barn og unge

Dokument i samband med plangjennomgang av samla tenester for barn og unge i Tysvær kommune.

Les meir

Varsel om oppstart Førland skule

06.06.2014 Kunngjeringar

Varsel om oppstart Førland skule

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Førland skule, barnehage og Fjørsilkebris.

Les meir

Nytt meldingsblad frå landbrukskontoret

05.06.2014 Aktuelt

Nytt meldingsblad frå landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Tysvær har sendt ut nytt meldingsblad.

Les meir