Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

  1. Siste nytt
  2. Kunngjeringar / høyringar
  3. Reguleringsplanar

Ungdomsrådet rydda søppel

27.04.2017 Aktuelt

18058191 1725546537460947 2291431988826849432 n

Ungdomsrådet i Tysvær gjorde i går ein fantastisk innsats med å rydde søppel i frå strandområdet innerst i Førlandsfjorden.

Les meir

Folkemøte område-reguleringsplan Aksdal

27.04.2017 Aktuelt

Logo PNG2
På folkemøte viser vi forslag til område-reguleringsplan for Aksdal. Møte blir i kommunestyresalen, rådhuset i Aksdal onsdag 3. mai kl 18-20.

Les meir

Godkjent områdereguleringsplan for Skeiseid

27.04.2017 Kunngjeringar

skeiseid tmb
I samsvar med pbl. § 12-12 vert det kunngjort at Tysvær kommunestyre, den 04.04.2017, godkjente områdereguleringsplan for Skeiseid.

Les meir

Plan for hestesportanlegg til offentleg ettersyn

27.04.2017 Høyringar

hestesportanlegg tmb
Det er no utarbeidd reguleringsplan for hestesportanlegg på Skeiseid. Teknisk utval har i møte 06.04.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan for Fløyte ute til offentleg ettersyn

27.04.2017 Høyringar

Floyte tmb
Det er no utarbeidd endring av reguleringsplan for Fløyte hyttefelt. Teknisk utval har i møte 06.04.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Les meir

Sykle til jobben

26.04.2017 Aktuelt

1sykletiljobb
Frå 24.04.17 og t.o.m. 31.10.2017 blir det arrangert ein lokal sykle-til-jobben-aksjon i Tysvær kommune. Alle som jobbar i ei bedrift i Tysvær kan delta.

Les meir

Søknad til kulturskolen

24.04.2017 Aktuelt

kulturskolesoknad
Nå er tiden inne for å søke elevplass i kulturskolen for neste år. Søknadsfrist for å komme med i første opptak er 10. mai.

Les meir

Foredrag om demens og Parkinson

24.04.2017 Aktuelt

amyskja
Spennende foredrag for den som selv er syk, pårørende, venner, frivillige og helsepersonell. Foredragsholder er Audun Myskja.

Les meir

Brukarar svært nøgd med tenesta øyeblikkeleg hjelp

21.04.2017 Aktuelt

metteaustheim
Tilbakemeldingane frå  pasientar som har nytta kommunalt ØH-hjelp døgntilbod i  kommunane Haugesund, Kvinnherad, Tysvær, Karmøy og Suldal er klare. Pasientane er særs nøgde.

Les meir

Vil vite mer om frivilligheten

21.04.2017 Aktuelt

frivillighet
Tysvær kommune ønsker mer kunnskap om det frivillige mangfoldet i kommunen. Derfor samarbeider kommunen med Frivillighet Norge om en spørreundersøkelse rettet mot frivillige lag og foreninger.

Les meir

Ledig fastlegehjemmel

20.04.2017 Aktuelt

Logo PNG2
Det blir ledig fastlegehjemmel ved Nedstrand legekontor i Tysvær kommune fra 27 oktober 2017. Dette er en godt innarbeidet solopraksis med listelengde på 1050 pasienter.

Les meir

Gå tur i Tysvær

11.04.2017 Aktuelt

Frisk i friluft


No er det TellTur som gjeld, men vi har framleis eigen konkurranse for turane i Tysvær. På TellTur finn du turmåla til alle medlemskommunane til friluftsrådet.  

Les meir

Trekkfuglene kommer

05.04.2017 Aktuelt

trekkfugler
I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

Les meir

Utbygging av breiband i Tysvær

04.04.2017 Aktuelt

Logo PNG2
Tysvær kommune vil søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om statlege tilskotsmidlar for 2017 og ber om innspel til kva område i Tysvær som bør prioriterast.

Les meir

Kosting og feing

04.04.2017 Aktuelt

kostebil
Våren er kommet og det samme er tiden for å koste og feie.

Les meir

Nasjonale endringer fra NAV

03.04.2017 Aktuelt

NAV
På grunn av nasjonale endringer fra Arbeid og Velferdsetaten (NAV), vil det fra 03.04.17 være begrenset med hvilke spørsmål og saker NAV lokalkontor kan svare på.

Les meir

Gratis bygdebøker

31.03.2017 Aktuelt

bygdebok
Skaff deg gratis tysværkrim til påske – du finn historier om slagsmål og drap i nokre bøker, og du kan ana spenning i mange familiehistorier. 

Les meir

Earth Hour 2017

24.03.2017 Aktuelt

EarthHour2017Slukk lyset ein time på laurdag og bli med på verdas største klimakampanje!

Les meir

Vårtelling av hjort

23.03.2017 Aktuelt

TK logo black u tekstPå fastsatte datoer og klokkeslett vil det utover våren bli foretatt vårtelling av hjort. I den forbindelse vil det blant annet bli brukt lys.

Les meir

Høyring: langtidsopphald sjukeheim

21.03.2017 Høyringar

TK logo black u tekst
Levekårutvalet vedtok i møte 08.03.2017 å leggja forslag til Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Tysvær kommune ut på høyring med svarfrist 01.05.2017.

Les meir

Vald og overgrep - referat frå orienteringa

20.03.2017 Aktuelt

Logo PNG2

Fredag 17.03.17 inviterte ordførar Sigmund Lier pressa til ei orientering med status på kommunen sitt arbeid med overgrepssaka.

Les meir

Detaljreguleringsplan for bustader ved Aksdalsvatnet

17.03.2017 Høyringar

Den Italienske landsby
I møte 09.03.2017 har teknisk utval vedteke detaljreguleringsplan fo bustadar ved Aksdalvatnet lagt ut til offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Detaljreguleringsplan for Stuvik

17.03.2017 Høyringar

Stuvik Nedstrand Marina

Teknisk utval har i møte 09.03.17 vedtatt detaljreguleringsplan for bustadbygg og småbåthamn lagt ut til høyring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

Les meir

Treningskontakt

17.03.2017 Aktuelt

Logo PNG2


Vil du bli treningskontakt? Tysvær kommune ønsker å utvide støttekontaktordningen til økt fokus på fysisk aktivitet i hverdagslivet. 

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Hervikneset

16.03.2017 Kunngjeringar

Hervikneset 2I møte 07.03.2017 har Tysvær kommunestyre godkjent detaljreguleringsplan for Hervik Brygge.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Hervik Brygge

16.03.2017 Kunngjeringar

Hervikbrygge

I møte 07.03.2017 har Tysvær kommunestyre godkjent detaljreguleringsplan for Hervik Brygge.

 

 

Les meir

Kurs i livreddande førstehjelp

10.03.2017 Aktuelt

First Aid Green Cross
Om lag halvparten av oss vil oppleva at ein person nær oss treng akutt livreddande førstehjelp. No er det gratis kurs i Aksdal måndag 20. mars!

Les meir

Skogdag i Vindafjord

03.03.2017 Aktuelt

Bilde Gjesdal Edlandsskogen2Tysvær kommune, Vindafjord kommune, dei lokale skogeigarlaga og Fylkesmannen i Rogaland arrangerar skogdag i Vindafjord den 11.03.2017,

Les meir

Strandryddeaksjonen Haugalandet

28.02.2017 Aktuelt

Hånd med søppel
Karmøy, Haugesund, Tysvær, Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn og Ragn-Sells samarbeider om Strandryddeaksjonen Haugalandet, og ønsker å tilrettelegge for mest mulig frivillig strandrydding.

Les meir

Trafikkregulerende tiltak i Førresbrekka

28.02.2017 Aktuelt

fartsmalinger
I perioden 12. - 20. november foretok kommunen trafikkmålinger i Førresbrekka. Målingene viste at døgntrafikken i ukedagene er ca 1350 biler, og ca 1000 biler lørdag og søndag.

 

Les meir

Besøkshjem

24.02.2017 Aktuelt

besokshjem
Barneverntjenesten i Tysvær har behov for besøkshjem til et søskenpar på 4 og 7 år. Det er ønskelig at besøkshjemmet ligger i "ytre Tysvær".

Les meir

Søvnskole i Tysvær

23.02.2017 Aktuelt

sleepimage2w
Søvnproblemer er kanskje landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem og er også debutproblem  ved de fleste psykiske lidelser.

Les meir

Søker krigsveteraner

20.02.2017 Aktuelt

Bakgrunn hegre2
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) ønsker å komme i kontakt med personer som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden eller som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Les meir

Meld en feil

17.02.2017 Aktuelt

meldenfeil
Meld en feil er Tysvær kommune si teneste for melde inn feil og manglar på kommunale vegar.

Les meir

Aktivitetsvenn kurs

16.02.2017 Aktuelt

avenn1
Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud som drives i over 100 kommuner. Vi tilbyr gratis og uforpliktende kurs, erfaringssamling og et hyggelig nettverk av frivillige.

Les meir

Godt driftsresultat for Tysvær kommune

16.02.2017 Aktuelt

avgiftsauke
Rekneskapen for Tysvær kommune for 2016 er gjort opp med eit netto driftsresultat på 94 millionar kroner, mot budsjettert 37,2 mill. kroner. Resultatet er ca. 57 mill. kroner betre enn budsjett.

Les meir

Nominasjon og valg til ungdomsråd

10.02.2017 Aktuelt

Logo PNG2
Representantene fra 13-16 er valgt, og nå er vi på jakt etter ungdom fra 16-19 til å være med i ungdomsrådet i Tysvær kommune.

Les meir

Friluftsliv og Tysværtunet på topp

09.02.2017 Aktuelt

Survey
Kulturbrukarundersøking som Kantar TNS gjennomførte i Haugesund, Karmøy og Tysvær på slutten av 2016, viser at friluftsliv og mosjon er det som flest gjer i fritida si.

Les meir

Gratis strøsand

06.02.2017 Aktuelt

Strosand2
Strøsand i bøtter kan hentast ved rådhuset. Ta gjerne med di tomme bøtte frå i fjor.

Les meir

Godkjent områdereguleringsplan for Skeiseid

27-04-2017 Kunngjeringar

skeiseid tmb
I samsvar med pbl. § 12-12 vert det kunngjort at Tysvær kommunestyre, den 04.04.2017, godkjente områdereguleringsplan for Skeiseid.

Les meir

Plan for hestesportanlegg til offentleg ettersyn

27-04-2017 Høyringar

hestesportanlegg tmb
Det er no utarbeidd reguleringsplan for hestesportanlegg på Skeiseid. Teknisk utval har i møte 06.04.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan for Fløyte ute til offentleg ettersyn

27-04-2017 Høyringar

Floyte tmb
Det er no utarbeidd endring av reguleringsplan for Fløyte hyttefelt. Teknisk utval har i møte 06.04.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Les meir

Høyring: langtidsopphald sjukeheim

21-03-2017 Høyringar

TK logo black u tekst
Levekårutvalet vedtok i møte 08.03.2017 å leggja forslag til Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Tysvær kommune ut på høyring med svarfrist 01.05.2017.

Les meir

Detaljreguleringsplan for bustader ved Aksdalsvatnet

17-03-2017 Høyringar

Den Italienske landsby
I møte 09.03.2017 har teknisk utval vedteke detaljreguleringsplan fo bustadar ved Aksdalvatnet lagt ut til offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Detaljreguleringsplan for Stuvik

17-03-2017 Høyringar

Stuvik Nedstrand Marina

Teknisk utval har i møte 09.03.17 vedtatt detaljreguleringsplan for bustadbygg og småbåthamn lagt ut til høyring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Hervikneset

16-03-2017 Kunngjeringar

Hervikneset 2I møte 07.03.2017 har Tysvær kommunestyre godkjent detaljreguleringsplan for Hervik Brygge.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Hervik Brygge

16-03-2017 Kunngjeringar

Hervikbrygge

I møte 07.03.2017 har Tysvær kommunestyre godkjent detaljreguleringsplan for Hervik Brygge.

 

 

Les meir

Planprogram trafikksikringsplan Tysvær kommune

20-01-2017 Høyringar

Hegren
Det blir med dette varsla oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunal trafikksikringsplan

Les meir

Oppstart reguleringsplan idrettsanlegg på Troppene

16-12-2016 Høyringar

kajakkanlegg min 2
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for idrettsanlegg på Troppene, gards- og bruksnummer 25/50 (PLANID 2016 12).
 

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Kvinnesland B54

30-11-2016 Kunngjeringar

 

B54 Kvinnesland

I møte 22.11.2016 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for Kvinnesland B54. Godkjenninga av blei gjort i medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova.

Les meir

Oppstart planarbeid Aksdal

29-11-2016 Kunngjeringar

oppstart planarbeid min
I samsvar plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved at det blir igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et areal beliggende øst for Aksdal kirke og Tysværtunet på Aksdal i Tysvær kommune.

Les meir

Igangsetting av planarbeid

29-11-2016 Kunngjeringar

kart med regplan min
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av privat detaljplan for naustområde/småbåthamn i Hervikvågen i Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart av planarbeid Halsaneset

18-11-2016 Kunngjeringar

Logo PNG2
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr. 60 bnr.10 mfl., med plannavn Halsaneset.

Les meir

Mulighetsstudie ny ungdomsskole

10-11-2016 Høyringar

hoyring2
I møte 18.10.2016 vedtok Kommuneplanutvalet at rapporten «Mulighetsstudie ny kommunedekkende ungdomsskole» skulle leggast ut for høyring.

Les meir

Godkjent reguleringsplan Førland skule

09-11-2016 Kunngjeringar

Capture
Tysvær kommunstyre godkjente i møte 25.10.2016 reguleringsplan for Førland skule m.v. Godkjenninga blei gjort i medhald av § 12-12 i plan og bygningslova.

Les meir

Igangsetting av planarbeid

04-11-2016 Kunngjeringar

varselkart borgoy skatavika min
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for g.nr. 135 b.nr. 8 mfl, med plannamn Skåtavika. Området er beliggende på østsiden av Borgøy, i Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart grunnarbeider Frakkagjerdvegen

30-09-2016 Kunngjeringar

veiarbeid2 tmb
Tysvær kommune varsler oppstart av grunnarbeider for reetablering av eksisterende vann og avløpsanlegg på Frakkagjerdvegen.

Les meir

Varsel om oppstart Gismarvik

29-09-2016 Kunngjeringar

Gismarvik varsllingskart tmb
Med hjemmel i § 12-3 og §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det med dette oppstart av arbeid med utviding av eksisterende detaljreguleringsplan for delområde 1 i Haugaland Næringspark.

Les meir

Planprogram for idrett og fysisk aktivitet

22-09-2016 Høyringar

Logo PNG2
Kommuneplanutvalget vedtok i møte den 30.08.2016 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tysvær kommune på høring og offentlig ettersyn.

Les meir

Kunngjering av utbyggingsavtale

12-09-2016 Kunngjeringar

Logo PNG2
Det føreligg no ein ferdig utbyggingsavtale for Padlane Aust.

Les meir

Forslag til kommunal planstrategi

24-06-2016 Høyringar

Logo PNG2
Høyring: Forslag til kommunal planstrategi for Tysvær kommune 2016-2019.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Skjoldastraumen

24-06-2016 Kunngjeringar

plankart skjoldastraumen tmb 2

I møte 21.06.2016 godkjente Tysvær kommunestyre endring av gjeldande detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen, gbnr. 86/107. Godkjenninga av blei gjort i medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Sandvik Camping

24-06-2016 Kunngjeringar

plankart sandvik tmb

I møte 21.06.2016 godkjente Tysvær kommunestyre endring av detaljreguleringsplan for Sandvik Camping. Godkjenninga blei gjort i medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova.

Les meir

Godkjent reguleringsplan Stegaberg skule

24-06-2016 Kunngjeringar

plankart gamle stegaberg skule tmb

I møte 21.06.2016 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for butiltak på Stegaberg. Godkjenninga av detaljreguleringsplanen blei gjort i medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Småget

24-06-2016 Kunngjeringar

SMÅGET plankart tmb

I møte 21.06.2016 har Tysvær kommunestyre godkjent endring av detaljreguleringsplan Småget, i samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova.

Les meir

Planoppstart: utviding/endring av Aksdal Næringspark

24-06-2016 Høyringar

Aksdal N13

Varsel om oppstart av utviding/ endring av reguleringsplan for Aksdal Næringspark.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Ringja

15-06-2016 Høyringar

Oversiktskart
Marine Harvest har søkt om utviding av maksimal tillatt biomasse (MTB) ved lokalitet nr 11964 Ringja i Tysvær kommune.


Les meir

Oppstart planarbeid Hervik skule

14-06-2016 Kunngjeringar

Hervik skule kommuneplan tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for område i Hervik som er benevnt BA8 i kommuneplanen.

Les meir

Privatisering av kommunale veier

07-06-2016 Kunngjeringar

Logo PNG2
Etter en gjennomgang av de kommunale veiene, vurderer rådmannen å foreslå at flere kommunale veier blir nedklassifisert.

Les meir

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

02-06-2016 Kunngjeringar

B54 Slåttevik
Teknisk utval har i møte 12.05.2016 vedtatt å leggje detaljreguleringsplan for Kvinnesland B54 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Ferdig reguleringsplan: E134 gjennom Aksdal

02-06-2016 Kunngjeringar

E134 gjennom Aksdal 2
Tysvær kommunestyre godkjente detaljreguleringsplan for E134 gjennom Aksdal med tilhøyrande sekundærvegnett den 10.05.2016, i samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova.

Les meir

Kunngjering av reguleringsplan for Stølsberg

10-05-2016 Kunngjeringar

Stølsberg 2

I møte 01.03.2016 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for Stølsberg.

Les meir

Igangsetting av planarbeid

09-05-2016 Kunngjeringar

topnesvaagen tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for g.nr. 144 b.nr. 3 og 5, med plannamn Topnesvågen.

Les meir

Oppstart reguleringsplan hestesportanlegg Skeiseid

25-04-2016 Høyringar

Kart med Kplan

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for hestesportanlegg på Skeiseid, gards- og bruksnummer 70/1 og 3.

Les meir

Oppstart områderegulering Aksdal

14-04-2016 Høyringar

kart oppstart aksdal tmb
Kommuneplannemnda vedtok i møte den 18.03.2016 å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Aksdal på høring og offentlig ettersyn.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Halsavik

04-04-2016 Høyringar

Oversiktskart Halsavik
Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillatt biomasse (MTB) ved lokalitet nr. 18639 Halsavik.

Les meir

Mindre endring av reguleringsplan for Padlane Aust

04-04-2016 Høyringar


I henhold til plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om at det er planlagd ei mindre endring av gjeldande reguleringsplan for Padlane Aust.

Les meir

Varsel: endring reguleringsplan Grinde

22-03-2016 Kunngjeringar

endring Grinde tmb
I henhold til § 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette at det er satt i gang arbeid med endring av reguleringsplan 200915 Grinde i Tysvær kommune.

Les meir

Innbyggarhøyring Kommunereform 2020

15-03-2016 Høyringar

kommunereform
Regjeringa la i samband med kommuneproposisjon for 2015 ein plan for kommunereform-prosess i denne stortingsperioden. Tysvær kommune ønskjer DINE innspel om framtidig kommunestruktur.

Les meir

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

09-03-2016 Høyringar

plankart skjoldastraumen tmb 2 Endring av reguleringsplan for Skjoldastraumen er no lagt ut til offentleg ettersyn. Det er utarbeidd ei endring av gjeldande detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen. Teknisk utval har i møte 03.03.2016 vedtatt framl ...

Les meir

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

23-02-2016 Høyringar

plankart gamle stegaberg skule tmb

 

Detaljreguleringsplan for butiltak ved gamle Stegaberg skule er lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Igangsetting på Hervikneset

12-02-2016 Kunngjeringar

Hervikneset tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med detaljplan for g.nr. 41 b.nr. 50, 59 og 110, beliggende på Hervikneset i Tysvær kommune. Planområdet omfatter ca. 14 daa.

Les meir

Varsel om oppstart i Svartevågen, Toftøysund

01-02-2016 Kunngjeringar

Toftoysund tmb
Varsel om oppstart av detaljregulering for småbåthamn og hytter – Svartevågen, Toftøysund i Tysvær kommune.

Les meir

Oppgradering av kraftleidning Spanne - Klovning

18-01-2016 Høyringar

NVEHaugaland Kraft har søkt NVE om oppgradering av eksisterande 66 kV leidning mellom Spanne og Klovning. Søknaden er no på høyring og torsdag 21.januar kl 19.00 blir det arrangert ope møte om saka i Aksdal.

Les meir

Utbyggingsavtale på høyring

15-01-2016 Høyringar

 PadlandeAust Vedtatt

Tysvær kommune har no fremforhandla eit forslag til utbyggingsavtale med Padlane Aust AS, som gjeld reguleringsplanen for Padlane Aust.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Vestli

15-01-2016 Kunngjeringar

plankart vestli

I møte 15.12.2015 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for Vestli.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Langøy

15-01-2016 Kunngjeringar

plankart langoy 2

I møte 15.12.2015 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for båthamn Langøy.

Les meir

Godkjent reguleringsplan i Haugaland Næringspark

15-01-2016 Kunngjeringar

plankart haugaland naringspark8og9
I møte 15.12.2015 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for delområde 8 og 9 i Haugaland Næringspark.

Les meir

Varsel om oppstart av reguleringsplan ved Stuvik

04-01-2016 Kunngjeringar

stuvik tmb
Varsel om oppstart av detaljregulering for bustadbygg og småbåthamn ved Stuvik i Nedstrand.

Les meir

Endring av reguleringsplan Bådsvik, Skjoldastraumen

25-11-2015 Kunngjeringar

Baadsvik tmb
Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Bådsvik, Skjoldastraumen, med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Les meir

Varsel om oppstart Hervik Brygge

25-11-2015 Kunngjeringar

Hervik brygge tmb
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hervik Brygge i Tysvær.

Les meir

Melding om vedtak Tysvær reinseanlegg - Gismarvik

19-11-2015 Kunngjeringar

Bakgrunn-hegre
Tysvær kommune har godkjent søknad om utslepp frå Tysvær reinseanlegg på Gismarvik

Les meir

Oppstart reguleringsarbeid Steinsvik

27-10-2015 Kunngjeringar

logoHereidHus
Varsel om oppstart av detaljregulering for plan 201517 "EIKELI", GNR.37, BNR.1, Steinsvik, Tysvær kommune.

Les meir

Høyring regulering av skulekrinsgrenser

20-10-2015 Høyringar

Skulekrinsgrenser TK
Høyringa om regulering av skulekrinsgrenser for Tysvær finn du her
Kart og oversikt over grunnkrinsar Tysvær er vedlagt her. 
Høyringsfrist er 23. oktober 2015

 

Les meir

Høyring - målføre Tysværvåg og Grinde

16-10-2015 Høyringar

Bakgrunn-hegre
Skal Tysværvåg barne- og ungdomsskule og Grinde skule halde fram med nynorsk som målform eller bør kommunestyret no legge til rette for at det blir røysta over kva målform dei to skulane skal nytta i framtida?
Høyringsfr ...

Les meir

Vedtatt kommuneplan 2015-2027

06-10-2015 Kunngjeringar

Politisk vedtakPNG2
Kommunestyret vedtok i møte 08.09.2015 ny kommuneplan for Tysvær kommune for perioden 2015-2027 i tråd med plan- og bygningslovas § 11-18.

Les meir

Høyring: Ordensreglement for grunnskulane

02-10-2015 Høyringar

Paragraf web
Med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen skal hovudutval for resultatområdet skule fastsette forskrift om felles ordensreglement. I tillegg til det felles ordensreglementet, får samarbeidsutvalet ved den ...

Les meir

Oppstart av planarbeid - Fortau langs Førresvegen

28-09-2015 Høyringar

Bilde til nettsida Førresvegen plangrense
Det blir med dette varsla oppstart av regulering av fortau langs Førresvegen mellom Vestli og Førre kyrkje.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Mjåsund Nord

16-09-2015 Kunngjeringar

Mjasund nord tmb 2Detaljreguleringsplan for Mjåsund Nord er no godkjent.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Førreparken

16-09-2015 Kunngjeringar

Forreparken tmb

Detaljreguleringsplan for Førreparken er no godkjent. Reguleringsplanen er ein endring av gjeldande reguleringsplan for Førreparken.

Les meir

Varsel om oppstart med reguleringsplan for Skeiseid

09-09-2015 Kunngjeringar

Kartutsnitt skeiseid tmb
Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Skeiseid samt forhandling om utbyggingsavtale.

Les meir

Handlingsplan universell utforming

19-06-2015 Høyringar

Logo PNG2
Tysvær kommune har utarbeida forslag til handlingsplan for universell utforming. Målsettinga med planarbeidet er å arbeide for at kommunale og private bygg og områder vert meir tilgjengelege for alle.

Les meir

Beredskapsplan

19-06-2015 Høyringar

Logo PNG2
Tysvær kommune har utarbeida heilskapleg kommune ROS og revidert beredskapsplanen i tråd med denne.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160

19-06-2015 Kunngjeringar

Aksdalsvegen tmb
Detaljreguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 er no godkjent. Reguleringsplanen er ein endring av gjeldande plan, slik at ein no opnar for omsorgsføremål i tillegg til private bustadar.

Les meir

Reguleringsarbeid botiltak Stegaberg skole

18-06-2015 Kunngjeringar

Kartutsnitt tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for botilak på gamle Stegaberg skole, plan 2015-03, gnr/bnr 67/3 m. fl.

Les meir

Forslag til reguleringsplan rundkjøring Aksdal

05-06-2015 Høyringar

Plankart rundkjoring Aksdal.tmb
Statens vegvesen har utarbeida forslag til reguleringsplan  for ny rundkjøring i Aksdal for E39/E134 i Tysvær kommune.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Munkholmen

27-05-2015 Høyringar

Munkholmen tmb
Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillat biomasse (MTB) på lokalitet 13629 Munkholmen i Tysvær kommune

Les meir

Høring: ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

20-04-2015 Høyringar

paragraf
HØRING: Tysvær kommune har laget forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskriften er gjeldende fra 1. januar 2016.

Les meir

Høyring kulturminneplan

07-02-2015 Høyringar

 Kulturminneplan tmb
Høyring av forslag til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2015 - 2025, Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

23-01-2015 Kunngjeringar

Haugaland Næringspark
I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

08-12-2014 Høyringar

Langøy

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til utviding på akvakulturlokaliteten Langøyna Ø, lokalitetsnr 13055. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

Les meir

Elektrifisering av Johan Sverdrup

05-12-2014 Høyringar

NVE
NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statoil ASA for bygging av overføringsanlegg for kraft frå land til Johan Sverdrup-feltet om lag 160 km vest av Stavanger.

Les meir

Oppstart gang- og sykkelveg Padlane

09-07-2014 Kunngjeringar

Kartutsnitt-Padlane-Klovning tmb
I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg Padlane - Klovning.

Les meir

Varsel om oppstart Aksdalsvegen

20-06-2014 Kunngjeringar

Kart-for-varsel-Aksdalsvegen tmb
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160.

Les meir

Plangjennomgang av samla tenester barn og unge

16-06-2014 Høyringar

Logo PNG2
Dokument i samband med plangjennomgang av samla tenester for barn og unge i Tysvær kommune.

Les meir

Varsel om oppstart Førland skule

06-06-2014 Kunngjeringar

Forland skule tmb
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Førland skule, barnehage og Fjørsilkebris.

Les meir

Varsel om oppstart for Stølsberg

05-06-2014 Kunngjeringar

plangrense-for-oppstart tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Stølsberg, del av GNR/BNR 72/66 m. fl.

Les meir

Planprogram Tysværvåg - Høyring

28-05-2014 Høyringar

Planprogram til hoyring Slattevik tmb
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 meldes det oppstart av områderegulering for Tysværvåg – Slåttevik.

Les meir

Søknad om anleggsendring akvakultur Halsavik

05-05-2014 Høyringar

Halsavika
Marine Harvest Norway AS har søkt om anleggsendring på lokalitet 18639 Halsavik i Tysvær kommune.

Les meir

Reguleringsplan for Mjåsund Nord til høyring

10-03-2014 Høyringar

Mjasund nord tmb 2


Det er utarbeidd reguleringsplan for Mjåsund nord. Teknisk utval har i møte 20.02.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Varsel om oppstart Kvinnesland

14-02-2014 Kunngjeringar

B54-med-Kommuneplane
I henhold til pbl § 12-8 kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med detaljplan for g.nr. 59 b.nr. 3 mfl. i Tysvær kommune.

Les meir

Ny høring for reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

03-02-2014 Høyringar

Coop tmb

Teknisk utval har i møte den 23.01.2014 vedtatt å leggje reguleringsplan for Coop Frakkagjerd ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.


 

Les meir

Varsel om oppstart Sandvik Camping

27-01-2014 Kunngjeringar

Oversiktskart2 tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Sandvik Camping – del av gnr. 134, bnr. 1 og 5 - Tysvær kommune

Les meir

Oppstart planarbeid Førreparken

13-01-2014 Kunngjeringar

Forreparken tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt planarbeid for to inntilliggende områder i Førre - Tysvær kommune.

Les meir

Planarbeid for Aksdal

09-01-2014 Kunngjeringar

Planprogram tmb
Det vert med dette varsla igangsetting av planarbeid for Aksdal. Forslag til planprogram følger med revidert oppstartsvarsel.

Les meir

Endring av plan for Skjoldastraumen industriområde

11-11-2013 Kunngjeringar

skjoldastraumen tmb
Teknisk utval har i møte 24.10.2013 vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for industriområde i Skjoldastraumen ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Søknad om uttak av vatn

10-10-2013 Kunngjeringar

NVE
Marine Harvest AS søkjer om løyve til uttak av vatn frå Storavatnet i Tysvær kommune.

  

Les meir

Søknad om utslepp av avløpsvatn

02-10-2013 Kunngjeringar

Utslepp
Cowi varslar på vegne av Tysvær kommune om søknad om utslepp av avløpsvatn i Førresfjorden.


  

Les meir

Høyring om Dalbygda vindkraftverk

12-09-2013 Høyringar

Vindmolle tmb
NVE har mottatt konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing for Dalbygda vindkraftverk.

 

Les meir

Søknad om løyve

21-08-2013 Kunngjeringar

SAR tmb

SAR AS søkjer om løyve til å etablere eit anlegg for mottak og mellomlagring av avfall.

  

Les meir

Reguleringsplan for to-planskryss ved Eikeskog lagt ut til o …

21-08-2013 Kunngjeringar

Plankart Eikeskog tmb
Reguleringsplan for to-planskryss på Eikeskog lagt ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Områdereguleringsplan for Frakkagjerd

09-07-2013 Kunngjeringar

Oppdatert planavgrensing Frakkagjerd A4 4000

Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerd sentrum.

 

Les meir

Dispensasjon: Aasta Hansteen

04-07-2013 Kunngjeringar

Aasta-Hansteen
Søknad om dispensasjon vedr. arbeid med Aasta Hansteen platform i Vatsfjord og Yrkefjord.

  

Les meir

Reguleringsplan for Tysværvåg kyrkjegard lagt ut til offen …

21-06-2013 Kunngjeringar

Tysværvåg kyrkjegard sm Reguleringsplan for Tysværvåg kyrkjegard er lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Oppstart Frakkagjerdvegen

22-05-2013 Kunngjeringar

Oppdatert planavgrensing Frakkagjerd A4 4000
Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerdvegen.

  

Les meir

Oppstartsvarsel E134

11-04-2013 Kunngjeringar

Oppstartsvarsel kart
Oppstartsvarsel for Reguleringsplan for E134 Frakkagjerd-Aksdal -
midtrekkverk. 

Les meir

HØYRING: planstrategi og planprogram

20-03-2013 Høyringar

Forslag planstrategi
Varsel om oppstart av ny kommuneplanprosess i Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart Slåttevik

12-03-2013 Kunngjeringar

plan kart Slaattevik
I henhold til plan og bygningsloven varsles det oppstart av arbeid med endring reguleringsplan Slåttevik. 

Les meir

Godkjent reguleringsplan g/s-veg Padlane-Klovning

20.12.2016 Reguleringsplanar

Bilde til nettsida Padlane KlovningTysvær kommunestyre godkjente i møte 13.12.2016 reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv780 Padlane-Klovning.

 

Les meir

Hervikneset lagt ut til offentleg ettersyn

14.10.2016 Reguleringsplanar

Hervikneset 2
Det er utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for Hervikneset. Teknisk utval har i møte 06.10.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan g/s-veg Padlane - Klovning

13.09.2016 Reguleringsplanar

Bilde til nettsida Padlane Klovning
Teknisk utval har i møte 01.09.2016 vedtatt forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 780 Padlane - Klovning lagt ut til offentleg ettersyn . 

Les meir

Svartevågen lagt ut til offentleg ettersyn

12.09.2016 Reguleringsplanar

plankart smaabaathavn tmb
Det er utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for Svartevågen. Teknisk utval har i møte 01.09.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Forslag til reguleringsplan ved Førland skule

17.06.2016 Reguleringsplanar

Capture
Teknisk utval har i møte 09.06.2016 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Førland skule ut på ny avgrensa høyring.


Les meir

Skeiseid lagt ut til offentleg ettersyn

16.06.2016 Reguleringsplanar

skeiseid tmb 2
Planen blei tatt opp til behandling i teknisk utval den 09.06.2016, kor det blei vedteke at planen skulle framleggast for kommuneplanutvalet.

Les meir

Frakkagjerd sentrum lagt ut til offentleg ettersyn

16.06.2016 Reguleringsplanar

frakkagjerd sentrum tmb 2
Planen blei tatt opp til behandling i teknisk utval den 12.05.2016, kor det blei vedteke at planen skulle framleggast for kommuneplanutvalet.

Les meir

Garhaug - Longhaugen lagt ut til offentleg ettersyn

16.06.2016 Reguleringsplanar

garhaug tmb 2 Detaljreguleringsplan for Garhaug - Longhaugen er lagt ut til offentleg ettersyn. Planen blei tatt opp til behandling i teknisk utval den 09.06.2016. Framlegget til detaljreguleringsplan blir lagt ut til offentleg etter ...

Les meir

Hervik Brygge lagt ut til offentleg ettersyn

16.06.2016 Reguleringsplanar

hervik brygge tmb 2

Det er utarbeidd ny detaljreguleringsplan for Hervik Brygge. Teknisk utval har i møte 09.06.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Rundkjøring E39/E134 og kollektivanlegg i Aksdal

23.11.2015 Reguleringsplanar

rundkjoring aksdal tmb

Detaljreguleringsplan for rundkjøring E 39 / E 134 og kollektivanlegg i Aksdal er godkjent i kommunestyret 27. oktober 2015.

 

Les meir

Offentleg ettersyn: Sandvik Camping

06.10.2015 Reguleringsplanar

Sandvik tmb
Utviding/endring av detaljreguleringsplan for Sandvik Camping er lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Offentleg ettersyn: Skjoldastraumen bustadområde

14.09.2015 Reguleringsplanar

Skjoldastrumen bustadomr tmb
Detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen bustadområde, del av gbnr. 119/4, er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Offentleg ettersyn: reguleringsplan Hervik Camping

18.06.2015 Reguleringsplanar

hervik tmbTeknisk utval vedtok i møte den 18.06.2015 å leggje endring av detaljreguleringsplan for Hervik Camping ut på høyring og til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan Haugaland Næringspark

10.06.2015 Reguleringsplanar

hnp89 tmb
Teknisk utval vedtok i møte den 04.06.2015 å leggje detaljreguleringsplan for delområde 8 og 9 i Haugaland Næringspark ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Les meir

Offentleg ettersyn: reguleringsplan Stølsberg

10.06.2015 Reguleringsplanar

stølsberg tmbTeknisk utval vedtok i møte den 04.06.2015 å leggje detaljreguleringsplan for Stølsberg ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan Førland skule til offentleg ettersyn

23.03.2015 Reguleringsplanar

Plankart tmb
Det er no utarbeida forslag til reguleringsplan for Førland skule og området rundt.

Les meir

Endring reguleringsplan Aksdalsvegen 154-160

04.03.2015 Reguleringsplanar

plankart aksdalsvegen154 160
Teknisk utval har i møte 26.02.2015 vedtatt endring av reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Endring reguleringsplan Førreparken

04.03.2015 Reguleringsplanar

plankart forreparken
I teknisk utval 26.02.2015 vedtok Teknisk utval å leggje ut endring av reguleringsplan for Førreparken ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan kjøpesenter i Aksdal

06.02.2015 Reguleringsplanar

kjopesenter
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut områdereguleringsplan for kjøpesenter i Aksdal sør for E134 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan E134 gjennom Aksdal

05.02.2015 Reguleringsplanar

vegnett
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for E134 gjennom Aksdal med tilhøyrande sekundærvegnett lagt ut til offenleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan bustadområde Bongsatjørn

05.02.2015 Reguleringsplanar

alt2
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut reguleringsplan for bustadområde ved Bongsatjørn ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Endring reguleringsplan Småget - offentleg ettersyn

04.02.2015 Reguleringsplanar

smaaget
Teknisk utval har i møte den 22.01.2015 vedtatt å leggje endring av detaljreguleringsplan for Småget ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

20.11.2014 Reguleringsplanar

Vestli tmb
Det er no utarbeidd forslag til reguleringsplan for Vestli. Teknisk utval har i møte den 30.10.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.  

Les meir

Reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard

17.07.2014 Reguleringsplanar

reguleringsplanar
Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard. 

Les meir

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

17.07.2014 Reguleringsplanar

reguleringsplanar
Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Coop Frakkagjerd.

Les meir

Reguleringsplan for Tveit Reiselivsanlegg

17.07.2014 Reguleringsplanar

reguleringsplanarTysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Tveit reiselivsanlegg.

Les meir

Endring reguleringsplan gnr. 71, bnr. 6 m.m.

20.03.2014 Reguleringsplanar

Kartutsnitt
Melding om endring av gjeldende reguleringsplan for del av gnr. 71, bnr. 6 m.m. i Tysvær kommune.

Les meir

Reguleringsplan for Skrabbavikjå

25.02.2014 Reguleringsplanar

skrabbavikjaa tmb
Kunngjering av reguleringsplan for Skrabbavikjå

Les meir

Reguleringsplan for to-planskryss Eikeskog

25.02.2014 Reguleringsplanar

2Plankryss-Eikeskog tmb
Kunngjering av reguleringsplan for to-planskryss Eikeskog.

Les meir

Reguleringsplan for Aksdal Nordre del

25.02.2014 Reguleringsplanar

Omsorboliger-Aksdal-Nordre-Del tmb
Kunngjering av endring av reguleringsplan for Aksdal Nordre del.

Les meir

Reguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11

15.01.2014 Reguleringsplanar

hervik41
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11

Les meir

Reguleringsplan for Grinde, gbnr. 104/5

21.06.2013 Reguleringsplanar

Grinde sm
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for
Grinde
, gbnr. 104/5.

Les meir

Reguleringsplan for Haugaland Næringspark

21.06.2013 Reguleringsplanar

Haugaland næringspark sm
Tysvær kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan for Haugaland Næringspark, områdeplan. 

Les meir

Reguleringsplan for Padlane Aust

21.06.2013 Reguleringsplanar

Padlande aust sm 2
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Padlane Aust.

Les meir

Endring reguleringsplan Alvanutlia

26.04.2013 Reguleringsplanar

Plankart
Tysvær kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan for Utsikten - Alvanutlia.

  

Les meir

Detaljplan Haugaland Næringspark

26.04.2013 Reguleringsplanar

Plankart
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for delområde 1 i Haugaland Næringspark.

  

Les meir

Endring av reguleringsplan for Stuvik

15.03.2013 Reguleringsplanar

Planforslag-19
Teknisk utval har vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for småbåthamn i Stuvik ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Vedtatt reguleringsplan for Grindafjord feriesenter

15.03.2013 Reguleringsplanar

Grindafjord feriesenter
Tysvær kommunestyre godkjente den 26.02.2013 reguleringsplan (detaljplan) for Grindafjord feriesenter.


Les meir

Reguleringsplan Aksdal nordre del

04.03.2013 Reguleringsplanar

plankart Aksdal N
Reguleringsplan for Aksdal nordre del er lagt ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Reguleringsvedtak Førreåsen

15.01.2013 Reguleringsplanar

Forreaasen kart
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Førreåsen. Reguleringa inneber fortetting av eit allereie eksisterande bustadområde.

Les meir

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

06.12.2012 Reguleringsplanar

 Plankart
Teknisk utval har i møte 29.11.2012 vedtatt å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Coop Frakkagjerd ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan for Utsikten

22.11.2012 Reguleringsplanar

plankart utsikten sm
Teknisk utval har vedtatt å leggje forslag til endring av bebyggelsesplanen for Alvanutlia ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan for Kårstø Vest - AGA

04.06.2012 Reguleringsplanar

Plankart AGA Vest
I medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan (detaljplan) for Kårstø Vest - AGA.

  

Les meir

Reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna

21.02.2012 Reguleringsplanar

plankart e134 forrestjørnaI medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna.

  

Les meir

Reguleringsplan for Straum-Gaupås

11.01.2012 Reguleringsplanar

Plankart Straum-Gaupås bilde
I medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan for Straum-Gaupås.

  

Les meir

Reguleringsvedtak Stølsvika

11.06.2010 Reguleringsplanar

plankart bilde
I medhald av plan- og bygningsloven §27-2 godkjente Tysvær kommunestyre i møte den 20.05.10 reguleringsplan for gbnr 131/3 – Stølsvika.

Les meir

Reguleringsplan - hytteområde ved Årvågen

30.04.2010 Reguleringsplanar

 plankart Aarvaagen
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for hytteområde ved Årvågen.

Les meir