Krigen i Ukraina og vår beredskap

Tysvær kommune er i dialog med overordnet myndighet for å kunne ta i mot ofre for krigen i Ukraina. Her finner du informasjon om registering, bosetting, den frivillige innsatsen og hvordan du kan bidra for å hjelpe de som er i nød. Du finner også informasjon om vår beredskap.

Tysvær kommune er anmodet om å bosette inntil 155 flyktninger i løpet av 2022, og kommunestyret i Tysvær vedtok 29.mars å gi rådmannen fullmakt til å vurdere hvor mange flyktninger fra Ukraina kommunen har kapasitet til å bosette, utover de minimum 24 som kommunestyret fattet vedtak om i kommunestyresak 5/22. 

------------------------------------------------------------------------------------

Uregistrerte Ukrainere som er i Tysvær og Nord-Rogaland kan henvende seg på Haugesund politistasjon, Smedasundet 50 i Haugesund, for å melde ankomst.

Personene som ønsker å bli registret må møte opp personlig. De blir deretter kontaktet av politiet for registrering. Åpningstiden på Haugesund politistasjon er hverdager 08:00 - 20:00 og lørdag 08:00 - 18:00. 

For spørsmål kan politiet kontaktes per telefon 48 99 66 40 mellom 08:00 og 22:00 hele uka (mandag til søndag).

 

Kontaktinformasjon

Øzgur Bozyil
Avdelingsleder
E-post
Mobil 97 50 13 75

Flyktningskoordinator

Nyttig informasjon

UDI
Informasjon fra UDI om krisen i Ukraina

Politiet
Informasjon fra politiet om situasjonen i Ukraina

Regjeringen
Informasjon fra regjeringen om situasjonen i Ukraina

NAV
Krisen i Ukraina og ytelser fra NAV

Helsenorge
Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge