Vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner
Vakt Telfonnummer
Politi 112
Brann 110
AMK – liv og helse 113
Legevakt 116 117
Voldtektsmottaket Helse Fonna 52 73 20 00
Krisesenter Vest 52 72 98 84
Barnevernvakt 90 17 05 91
Haugaland brann og redning IKS 91 91 01 11
Vann og avløp 95 09 22 19
Veg og brøyting (gjelder i perioden 15.11 - 15.03 95 09 27 77
Viltskader (påkjørt hjort eller husdyr) 52 86 80 00
Veterinærvakt, smådyr 82 09 00 20
Veterinærvakt, store dyr 52 77 32 00