Skolerute

Høst 2021

Skolerute høst 2021
Måned Dato Informasjon
August Mandag 16. august Første skoledag etter sommerferien
September Mandag 20. september Planleggingsdag - elevfri
Oktober 11. - 15. oktober (uke 41) Høstferie
Desember Tirsdag 21. desember Siste skoledag før juleferie
Elevdager: 86

Vår 2022

Skolerute vår 2022
Måned Dato Informasjon
Januar Mandag 3. januar Oppstart etter juleferie
Mandag 24. januar Planleggingsdag - elevfri
Februar Mandag 28. februar Vinterferie (uke 9)
Mars 1. - 4. mars Vinterferie (uke 9)
April 11. - 18. april Påskeferie
Tirsdag 19. april Første skoledag etter påske
Mai Mandag 16. mai Ekstra fridag
Tirsdag 17. mai Grunnlovsdag
Torsdag 26. mai Kristi himmelfartsdag
Fredag 27. mai Ekstra fridag
Juni Fredag 3. juni Planleggingsdag - elevfri
Mandag 6. juni 2. pinsedag
Tirsdag 21. juni Siste skoledag før sommerferien
Elevdager: 104