Vedtatt reguleringsplan for Grindetunet

Tysvær  kommunestyre har i møte 14. juni 2022 vedtatt detaljregulering for Grindetunet, Grinde del av B28, med plan-ID 201402.

Planvedtaket kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. 

Saksdokumentene finner du i vår innsynsmodul

Dette gjelder sak 22/13070, som er sluttbehandling detaljplan Grindetunet, planid 201402, konsentrert bebyggelse, eneboliger, rekkehus, og flermannsboliger med tilhørende arealer.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal.

Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.

 

Grindetunet - Klikk for stort bildeLokalisering av planområdet på Grinde, øst for Aksdal