Utbyggingsavtale for boligområde Vannkanten til offentlig ettersyn

Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for boligprosjekt Vannkanten. Avtalen gjelder gjennomføring av deler av vedtatt reguleringsplan «Den Italienske landsby», PlanId 201609. 

Utbyggingsavtalen omfatter del av gnr. 72, bnr. 174. Forslaget er fremforhandlet mellom Utvik AS som utbygger og Tysvær kommune.

 

Plankart - Klikk for stort bildeIllustrasjonen viser del av reguleringsplan "Den Italienske landsby".

Eventuelle merknader eller innspill til avtalen sendes innen 4. februar 2022 til:Tysvær kommune, Resultatområde teknisk, Postboks 94, 5575 Aksdal.