Utbyggingsavtale for boligområde Skogkanten til offentlig ettersyn

Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for boligprosjekt Skogkanten. Avtalen gjelder gjennomføring av deler av vedtatt reguleringsplan «Den Italienske landsby», PlanId 201609.

Utbyggingsavtalen omfatter del av gnr. 72, bnr. 174. Forslaget er fremforhandlet mellom Utvik AS som utbygger og Tysvær kommune.

Forslaget til utbyggingsavtale med vedlegg finner du her (PDF, 395 kB)

Eventuelle merknader eller innspill til avtalen skulle sendes inn innen 10. juli 2022.

 

Plankart - Klikk for stort bildeIllustrasjonen viser del av reguleringsplan «Den Italienske landsby»