Utbyggingsavtale for BKS2 i Aksdal på høring

Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for boligprosjekt på gnr. 72, bnr. 176 i Aksdal. Avtalen gjelder gjennomføring av deler av vedtatt områdereguleringsplan for Aksdal, planid 201604.

Utbyggingsavtalen omfatter hele gnr. 72, bnr. 176, som utgjør BKS2 i områdereguleringsplanen. Forslaget er fremforhandlet mellom Finshus og Selvåg Eiendomsutvikling AS som utbygger og Tysvær kommune.

Fristen for å sende merknad er gått ut.