Områderegulering for Frakkagjerd sentrum

Tysvær kommunestyre har i møte 28. mars 2023 vedtatt områderegulering for Frakkagjerd sentrum med plan-ID 201302.

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal her

Du kan klage på vedtaket innen tre - 3 - uker (02.05.2023) fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.