Offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Grinde, del av B28

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Grinde, del av B28, med plan-ID 201402 ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser til planforslaget var 24. januar 2022.

Send merknad her

Vedleggene i saken finner du her