Italienske landsby B24 - planendring

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til planendring av detaljregulering for Italienske landsby B24 med plan-ID 201609 ut til offentlig ettersyn. 

Frist for uttalelser til planforslaget var 15. oktober 2023.

Saksdokumentene finner du på kommunen sin innsynsportal