Høring av helsekonsekvensutredninger for Tysvær- og Gismarvik vindpark

Tysvær kommune sender med dette ut helsekonsekvensutredningen for Tysvær vindpark og Gismarvik vindpark på høring.
 

Merknader kan sendes i vår høringsportal 

Merknader kan også sendes på e-post til post@tysver.kommune.no

Frist for uttalelser er 01.02.2022

Dokumenter i saken:
Helsekonsekvensutredning Tysvær vindkraftverk (PDF, 2 MB)
Helsekonsekvensutredning Gismarvik Vindkraftverk_Norconsult (PDF, 2 MB)