Konkurranse - Aksdal Vest: Sentrumstomt for handel og privat tjenesteyting

Tysvær kommune inviterer med dette til en åpen konkurranse om etablering av et nytt Senter for handel og privat tjenesteyting som inkluderer kjøp av en større næringstomt som ledd i den forestående og vedtatte utviklingen i Aksdal.

Konkurransen avholdes i anledning Tysvær kommunes ambisjon om å videreutvikle Aksdal som et handelstyngdepunkt i kommunen og i den nærliggende regionen.

Den vedtatte planen har til hensikt å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende sentrumsområde i Aksdal med boliger, forretninger, kontorer og tjenesteyting, samt tilhørende trafikkarealer.

Tomten, som omhandles av denne invitasjonen, skal utvikles av en privat utbygger for realisering i henhold til kommunens ambisjoner og mål. Tysvær kommune vil være en samarbeidspartner knyttet til realisering av planens øvrige elementer, samt feltekstern infrastruktur.

Vi ønsker et senter med god handelsmiks, et mangfold av små og større etableringer, samt et variert tjenestetilbud som supplement til eksisterende aktiviteter i Aksdal, og som styrker Aksdal som et handelstyngdepunkt i regionen. I Aksdal ønsker vi å etablere gode møteplasser og fellesskap som gir et godt hverdagsliv for innbyggerne i regionen.

Tysvær kommune har en rolle som grunneier og eiendomsutvikler for nærliggende areal. Kommunen vil opparbeide kommunaltekniske anlegg og den felteksterne infrastruktur som reguleringen hjemler og som sikrer de kvaliteter som er lagt som forutsetning i planarbeidet. Vi vil aktivt arbeide for realisering av de øvrige elementene i den vedtatte planen, boliger - lekeområder samt bolig og offentlig tjenesteyting.

Vi har store forventninger til de tilbud og ideer som kommer inn, og ønsker lykke til med tilbudsarbeidet.

Sigurd Eikje
Rådmann i Tysvær kommune


Utfyllende informasjon fremgår av vedlagt Konkurransegrunnlag med vedlegg. I dokumentet Tilleggsinformasjon er det svart på spørsmål som blei stilt i 1:1 møter mellom Tysvær kommune og interessenter etter avholdt dialogkonferanse den 22.mai 2023.

Tysvær kommune kan akseptere at utbyggingen av tomten kan skje i 3 byggetrinn, for eksempel 40%, 30% og 30%.

Eventuelle spørsmål kan stilles til bjorn.bruaset@tysver.kommune.no  eller John-Fredrik.Rognsvaag@tysver.kommune.no

Frist for å levere tilbud er 15. oktober 2023
 

Forslag til fasade Aksdal Vest fra Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS - Klikk for stort bildeForslag til fasade Aksdal Vest fra Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Bruaset
E-post
Telefon 91 58 02 27
John-Fredrik Rognsvaag
Samfunnsutviklingssjef
E-post
Mobil 93 21 66 85