Ekteskap

Fra 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vielser. Nedenfor finner du informasjon om borgerlig vielse i Tysvær kommune.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Tysvær kommune?

Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a, kan gifte seg borgerlig i Tysvær kommune. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i Tysvær.

Hver enkelt kommune kan vedta om det også skal gis tilbud til innbyggere fra andre kommuner. Tysvær kommunestyre har vedtatt å tilby vielser også for innbyggere fra andre kommuner.

Tidspunkt, sted og kostnad

Tysvær kommune gjennomfører vielser fredager kl. 12:00 - 15:00 og den siste lørdagen i hver måned kl. 11:00 - 14:00. Det vil i tillegg være mulig å vies i normal arbeidstid mandag - torsdag, forutsatt at det tilpasses ledig tidspunkt for vigsler og ledige lokaler.

Det blir som hovedregel ikke gjennomført vielser på røde dager, helligdager eller "inneklemte" dager.

Vielsene vil foregå i kommunestyresalen, eller i et annet tilpasset lokale i Tysvær rådhus. Hvilket av disse to lokalene som blir brukt blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Vielsestilbudet er gratis så fremt vielsen foregår innenfor de tidspunktene som er nevnt ovenfor, og i lokalene på Tysvær rådhus.

Det vil også være mulig å bruke Nygårdssalen på Tysværtunet, men da mot den kostnaden som Tysværtunet kulturhus tar for utleie av lokaler.

Dersom en ønsker vielser på andre tider og steder enn det som er nevnt ovenfor kan det være aktuelt, men da vil det bli krevd inn den merkostnaden som dette eventuelt måtte medføre. Det må også vurderes omfanget (reisetid, tidspunkt, sted mv) i hvert enkelt tilbud.

Forberedelser før dere kan gifte dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut egenerklæring og forlovererklæring. Du finner skjemaene for egenerklæring og forlovererklæring her. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. For kommunene på Haugalandet er dette Skatt Vest Haugaland.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap og skriver ut en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato. Når dere mottar prøvingsattesten må dere, senest 14 dager før vielsen, levere den til Servicetorget på rådhuset eller sende den til Tysvær kommune v/politisk sekretariat, postboks 94, 5575 Aksdal. Skatteetaten har forventet behandlingstid på minst 2-3 uker. Det vil si at dere må være tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før dere gifter dere.

Bestille tid for vielse

For å avtale tid for vielse tar du kontakt med Tysvær kommune politisk sekretariat v/Ellen Austevik. Vi går da gjennom de praktiske tingene rundt vielsen.

Hvordan foregår seremonien?

Rådhuset sørger for det praktiske rundt oppsett, blomster og lys. Vi har bilder over standard oppsett/pynt slik at dere, om ønskelig, på forhånd kan se hvordan det blir pyntet. Dersom dere ønsker å pynte selv kan dette avtales på forhånd.

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Dere venter i Servicetorget før dere blir vist inn i kommunestyresalen/ordførerkontoret.

Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde. Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer. Ønsker dere at kommunen skal stille med vitner må dere gi beskjed om det når dere søker om vielse.

Seremonien varer i 10-15 minutter. En person med vigselsmyndighet står for vigselen. I Tysvær kommune er det 5 vigslere. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. 

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielse. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.

Dersom dere ønsker å ha diktlesning under seremonien må dette avtales på forhånd. Dere kan da velge om vigsler skal lese dikt eller om dere selv har noen som vil gjøre det.

Det vil også være mulig å ha musikk eller andre kunstneriske innslag. Dette må dere i så tilfelle selv ordne med. Piano er tilgjengelig i kommunestyresalen.

Etter vielsen

Når vielsen er over vil brudeparet få med seg en midlertidig vielsesattest. Tysvær kommune sender, innen 3 dager etter vielsen, melding om vielse til folkeregisteret. Endelig vielsesattest utstedes deretter av folkeregisteret og sendes direkte til de nygifte.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av ekteskapsinngåelse må dette ordnes av dere selv på Skatteetaten sine sider.

Kontaktinformasjon

Ellen Austevik
Kundekonsulent
E-post
Telefon +47 48 18 43 69