Arbeidstrening

Avdeling Arbeidstrening skal tilby arbeidstrening og språktrening til personer som har behov for å øke sin arbeidslivskunnskap. Arbeidstrening skal gi tjenestemottakere brukermedvirkning, trygghet, arbeidserfaring og utvikling for på sikt å kunne delta i det ordinære arbeidslivet. Vedtak blir gjort igjennom Nav og Flyktningtjenesten.

Arbeidsoppgaver

Arbeidstrening vil være en mulighet til å øke sin spesifikke fagkompetanse gjennom utførelsen av konkrete arbeidsoppgaver innenfor kommunal drift og vedlikehold sammen med arbeidsleder.

Søknad

Ta kontakt med NAV Tysvær og/eller flyktningtjenesten for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Nina Riise
Fagleder
E-post
Mobil 91 24 11 69
Øzgur Bozyil
Avdelingsleder
E-post
Mobil 97 50 13 75

Flyktningkoordinator