Arbeid og inkludering (AOI)

AOI består av tre ulike tilbud for deg som av ulike årsaker ikke kan delta i vanlig arbeid. Det kan være sysselsetting i vår avdeling (VEPRO), arbeidstrening som en forberedelse før deltakelse i ordinært arbeid, eller et dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva er målet vårt?

Hovedmålet er å gi den enkelte arbeidstaker økt livskvalitet i en meningsfull arbeidsdag med ulike arbeidsoppgaver. Videre vil vi tilrettelegge for at den enkelte i størst mulig grad får nyttiggjøre sin arbeidsevne.