Trygt skulemiljø

Handlingsplan for avdekking av mobbing ved Nedstrand skule

Når ein vaksen får melding om at ein elev ikkje har det trygt og godt vil det bli levert et skriftleg meldingsskjema til skuleleiinga. Det blir iverksatt undersøking og vidare saksgang blir vurdert. Skulen skal i løpet av 1 veke sette i gang tiltak for å få gjort noko med det som blir meldt inn. Hvis ikkje det skjer kan du melda saka vidare til Fylkesmannen i Rogaland (sjå video under denne artikkel).  Alle tilsette har ei plikt til å følgje med og gripe inn snarast ved mobbing og uønska åtferd.

Nyttige lenker om det psykososiale skulemiljøet

Har du det trygt og godt på skulen?

Video frå Statsforvaltaren