Oppfølging badevannskvalitet Stakkestadvatnet

Måling av badevannskvalitet i august viste svært høye E.coli verdier i Stakkestadvatnet (Basseng F) og det ble frarådet bading. 

Ny prøver tatt 4.september viser gode forhold med tanke på E.coli og entestinale enterokokker, og bading frarådes ikke lenger. 

Les mer om badevann, bågrønnalger og svømmekløe.