Badevann

Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Mage-tarminfeksjoner eller akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. I tillegg kan slike forurensninger gi sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner eller fremkalle hudirritasjoner/­allergiske reaksjoner ved hudkontakt under bading. I tillegg kan det forekomme oppblomstring av cyanobakterier, såkalte blågrønnalger. Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer. Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger.

Kriterier

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse.

I sommermånedene tester Tysvær kommune kvaliteten på badevannet på utvalgte badeplasser. Det er i måles for intestinale enterokokker og Escherichia coli (E coli), og badeplassene klassifiseres med utgangspunkt i EUs regelverk, med kategoriene utmerket, god, tilstrekkelig og dårlig.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt.

Dersom prøver skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.

Generelt gjelder at dersom vannet ser stygt og forurenset ut, bør man avstå fra å bade. Ofte er det mest forurenset vann like etter større mengder nedbør, og da særlig der badeplassen ligger i nærheten av elveoser.

Blågrønnalger

Cyanobakterier finnes naturlig i ferskvann, men kan under visse forhold utvikle masseforekomst; det er det vi kaller en oppblomstring.  

Det er tidligere år påvist oppblomstring av cyanobakterier i følgende vann i kommunen: Aksdalsvatnet, Fuglavatnet, Våråvatnet, Storavatnet (Nes), Steinbruvatnet, Vatlandsvatnet, Erlandsvatnet og Storavatnet i Søre Tysvær.

Når det har vært en oppblomstring av cyanobakterierer i et vann, er det sannsynlig at man kan få en ny oppblomstring på et senere tidspunkt, på bakgrunn av forholdene i det konkrete vannet. Oppblomstringer skjer ofte ved økende temperatur og ved tilstrekkelig tilgang på næringsstoffer.

Tysvær kommune har ikke klart å finne konkrete kilder til oppblomstringene i 2020 og 2021, men jobber tverrsektorielt og i samarbeid med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for å se på ulike løsninger. Sommeren 2022 er det bestilt en miljøkartlegging av Aksdalsvatnet, som vil kunne gi bedre svar på hvorfor oppblomstringene skjer og danne grunnlag for eventuelle tiltak rundt vannet. 

Vi oppfordrer derfor som tidligere innbyggere og hytteeiere som bruker disse vannene som privat drikkevannskilde om å ta regelmessige vannprøver, samt at man observerer at vannet er klart og rent før bading.

Basseng F ved Stakkestadvatnet

Det ble påvist moderate mengder cyanobakterier i Basseng F ved Stakkestadvatnet i juni 2022, etter tips fra innbygger om misfarget vann. Dette gjelder ikke drikkevannet. Det er satt opp skilt ved vannet om anbefalt bruk, og Mattilsynet er varslet. Det er også tett dialog med Haugesund kommune. 

For vann hvor man har sett/fått påvist cyanobakterier er anbefalingene:

• Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr

• Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.

• Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.

• Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskeutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

Ta kontakt om du ser noe mistenkelig.

Tysvær kommune oppfordrer alle om å observere kvaliteten på badevann både i ferskvann og sjøvann, og melde inn bekymringer til kommunen på vakttelefon 950 92 219.

Svømmekløe

Svømmekløe, eller cerkariedermatitt, er et kløende utslett på huden hos mennesker som har badet i enkelte ferskvannssjøer og dammer. Utslettet er forårsaket av parasitter (ikter) som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann.

Svømmekløe er vanligvis ufarlig for mennesker, men kan gi utslett og kløe i 1-2 uker. Utslettet er forårsaket av parasitter som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann. 

Sommeren 2022 har kommunen fått meldinger om mistanke om svømmekløe etter bading i Botnavatnet i Hervik, Nordavatnet/Grindevatnet i Grinde, Aksdalvatnet og Mjåsundvatnet. Kommunen vil oppdatere listen etter hvert som meldinger sendes inn.

Hva bør jeg gjøre:

  • Bad ikke i områder av vannet med mye vegetasjon
  • Unngå strender som er påvirket av pålandsvind
  • Unngå grunne områder og bad heller fra flytebrygger
  • Tørk huden med et håndkle med en gang du kommer opp av vannet
  • Ta en dusj med en gang du kommer opp av vannet
  • Vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse kan beskytte mot parasittene som gir svømmekløe hos mennesker
  • Er man sterkt plaget av utslettet frarådes bading i områder med mye svømmekløe​

Behandling:

Det er vanligvis ikke nødvendig å behandle "svømmekløe", men kløestillende midler og antiallergisk behandling (anti-histaminer) kan lindre problemene om utslettet er svært plagsomt.

Mer informasjon på FHI.no

Lovhenvisning

• Folkehelseloven
• Forskrift om miljørettet helsevern

Linker til Folkehelseinstituttets nettsider om badevann:
Badevann
Badevann - forurensning og regler
Cyanobakterier (blågrønnalger)
Informasjonsbrosjyre om blågrønnalger
 

Badetemperatur

Du kan også finne badetemperaturer i Aksdalsvatnet, Dragavika og Grindafjord feriesenter her