Legat eldre og uføre lyser ut midler med søknadsfrist 8. oktober

Legat eldre og uføre lyser ut midler for utdeling til formål innenfor statuttene for legatet. Søknadsfristen er 8. oktober.

Det kan søkes om midler til tiltak som kan gjøre det lettere for eldre og uføre å klare seg selv i eget hjem eller ved opphold i kommunens institusjoner. Andre kan også søke midler til tiltak for å komme over en vanskelig livssituasjon. Den som søker må være bosatt i Tysvær kommune.

Styret vil sørge for at tilskudd blir prioritert til dem som ikke faller inn under andre offentlige støtteordninger og/eller rettigheter den enkelte har.

Se her hvordan du søker, vilkår og samtykkeerklæring