Kartlegging av sjøørretvassdrag i Tysvær

I høst skal utvalgte elver og bekker i kommunen kartlegges for å finne ut hvordan det står til med oppvekst- og gyteområder til sjørreten. Kartleggingen vil starte opp i slutten på september og fortsette ut over høsten.

Konsulenter vil i denne forbindelse gå i og langs vassdragene. Det er biologer i fra Norwegian Research Centre (NORCE) som skal gjennomføre kartleggingen, og de er svært interessert i lokalkunnskap knyttet til selve vassdragene og områdene rundt.

Om man innehar kunnskap og/eller har lyst å være med konsulentene i felt, så kan vannområdekoordinator i Haugaland Vannområde Sven-Kato Ege kontaktes på e-post: sven-kato.ege@haugesund.kommune.no eller tlf. 476 75 739

Økt kunnskap om vanskeligere kår og negativ bestandsutvikling for sjøørreten i regionen de siste tiårene, førte i 2018 til at Tysvær Jeger- og Fiskerforening, Tysvær kommune og Haugaland vannområde tok initiativ til en kartlegging av utvalgte sjøørretvassdrag rundt Skjoldafjorden. Her så man på kvaliteten på leveområdene til sjøørreten, og hva man kunne gjøre for å øke ungfiskproduksjonen. I årene i etterkant har man i flere bekker og elver i kommunen fått gjennomført tiltak for å styrke sjøørretbestanden.

I Tysvær er det fortsatt mange vassdrag som ikke har blitt kartlagt. Tysvær kommune, i samarbeid med Haugaland vannområde og Tysvær Jeger- og Fiskerforening (TJFF), skal derfor i løpet av kort tid gå i gang med en ny runde med sjøørretkartlegginger i utvalgte vassdrag i kommunen. Nærmere 50 bekker og elver i hele Tysvær har blitt vurdert som aktuelle for kartleggingen, og man står nå igjen med ti vassdrag (åtte i Tysvær, og ett hver i Vindafjord og Bokn) som skal kartlegges og el-fiskes.

person som el-fisker - Klikk for stort bilde 

Følgende vassdrag skal kartlegges i 2022

  • Nessabekken (1)Kart over vassdrag i Tysvær - Klikk for stort bilde
  • Muslandsåna (2)
  • Klungtveitelva (3)
  • Krabbatveitbekken (4)
  • Førlandsbekken (5)
  • Eikjetjørnbekken (6)
  • Gismarvikbekken (7)
  • Boknabergbekken på Bokn (8)
  • Sundførbekken (9)
  • Isvikbekken i Vindafjord (10)

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Tidligere kartlegginger kan en lese om i disse rapportene: