Badevannskvalitet

Badesesongen varer hele året for noen, men for de fleste er det sommermånedene som blir mest benyttet. Det er viktig å følge med på badevannskvaliteten generelt, for å unngå sykdom og allergiske reaksjoner. 

Tysvær kommune oppdaterer jevnlig informasjon om badevannskvaliteten og andre forhold rundt bading på sine nettsider. 

Her finner du informasjon om badevann, blågrønnalger og svømmekløe.

De første målingene for vannkvalitet i 2023 vil bli foretatt i midten av juni på utvalgte friluftsbad, og kommunen vil legge ut oppdatert informasjon om dette når analysene er klare. Det måles da for parametrene intestinale enterokokker og Escherichia coli (E-coli).

Tidligere år

Generelt har badevannskvaliteten i/ved friluftsbadene i Tysvær hatt god kvalitet de siste årene. 

Unntaket er at det har vært påvist oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) i en rekke vann, og dette påvirker anbefalingene for bading.

Vann som det har vært påvist/mistenkt oppblomstring av cyanobakterier er; Aksdalsvatnet, Fuglavatnet, Våråvatnet, Storavatnet (Nes), Steinbruvatnet, Vatlandsvatnet, Erlandsvatnet, Storavatnet i Søre Tysvær og i basseng F i Stakkestadvatnet.

Når det først er påvist cyanobakterier i et vann er det sannsynlig at det vil forekomme igjen, og det er viktig å følge ekstra med på disse stedene hvis man planlegger bading. Det er egne råd for bruk av vann som har fått påvist/tidligere påvist cyanobakterier.

I 2022 ble det også meldt inn problemer med sannsynlig svømmekløe etter bading i Botnavatnet i Hervik, Nordavatnet/Grindevatnet i Grinde, Aksdalvatnet og Mjåsundvatnet. Svømmekløe er vanligvis ufarlig for mennesker, men kan gi utslett og kløe i 1-2 uker. Utslettet er forårsaket av parasitter som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann. Rådene for forebygging av svømmekløe finner du her. 

Melde bekymringer til kommunen

Tysvær kommune oppfordrer alle om å observere kvaliteten på badevann både i ferskvann og sjøvann, og melde inn bekymringer til kommunen på vakttelefon 950 92 219.

Rapportering av blågrønnalger via app

Det er også mulig å melde inn mistanke om oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) via en app utarbeidet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning). Mer informasjon om hvordan melde inn mistanke om blågrønnalger finner du her