Publisert 18.04.2021
På sykkel rundt Bonsatjørn

Fra 2020 innførte Tysvær kommune en ny tilskuddsordning; «aktivitet og trivsel i Tysvær». Hovedformålet med ordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette aktiviteter for å fremme trivsel og livskvalitet hos innbyggere i alle aldre.

Publisert 15.04.2021

Tysvær kommunes nye nettsider er et samarbeid mellom Tysvær, Haugesund, Etne, Vindafjord, Bokn og Sveio. Disse seks kommunene, med felles publiseringsløsning fra ACOS, har hatt et tett og godt samarbeid når det gjelder design, innhold og funksjonalitet.

Publisert 12.04.2021

Tysvær kommune tilbyr nå innsyn i dokumenter i historisk digitalt oppmålings- og byggesaksarkiv, via innsynsportalen Doctorg.

Publisert 11.04.2021
innebandy

Lokale anbefalinger på aktiviteter for barn og unge under 20 år.

Publisert 08.04.2021

Tysvær kommune har, sammen med 6 nabokommuner, hatt en relativ streng forskrift (kapittel 5A i smittevernloven) siden 16.mars. Denne er gjeldende frem til midnatt den 11. april.

Publisert 08.04.2021
klasserom

Tysvær kommune har i dag fått råd fra FHI og Helsedirektoratet om å opprettholde rødt tiltaksnivå i barnehager og gå fra stengte skoler til rødt tiltaksnivå. Dette var helt i tråd med kommunenes egne vurderinger.

Publisert 01.03.2021
Illustrasjon innbyggerpanel

Tysvær kommune trenger din hjelp til å videreutvikle kommunen og vi oppretter derfor et innbyggerpanel.

Publisert 15.01.2021

Vi har for tiden et flott vintervær i Tysvær kommune. Men med kulden kommer også ofte snø og glatte veier.

Publisert 20.11.2020

Vi er komne til den kalde tida på året og vi rekner med at det vert både snø og glatte vegar framover. Her er litt informasjon om vintervedlikehaldet.