Brøyting, strøing og feiing av kommunale veier

Vårt vaktmannskap sjekker veiene og vurderer behovet for brøyting og strøing med hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet. Dette spesielt når været eller værmeldingen varsler om dårlig vær og føreforhold.

Kommunens ansvar

 • Holde kommunale veier så trafikksikre som mulig gjennom vinteren.
 • Kommunen har ansvar for å brøyte og strø ca. 138 km kommunal vei, gang-/sykkelveier og fortau samt offentlige plasser og torg.
 • Kommunens brøyteordning omfatter ikke snørydding av private areal eller private veier/innkjørsler.
 • Fylkes- og europaveiene i kommunen er Statens vegvesen sitt ansvar og brøytes av maskinentreprenører som har avtale med Statens vegvesen.
 • Gang - og sykkelveier langs kommunale veier brøytes av kommunen, og langs riksveier/fylkesveier av Statens vegvesen. Fortau langs fylkesveiene har Statens vegvesen ansvar for.

Tysvær kommune kan ikke love at det skal være snø og isfritt til enhver tid, men vi har trafikksikkerhet og fremkommelighet i fokus. Normalt starter brøyting først når det er 8-10 cm snø, og vi vurderer hele tiden nødvendigheten av og behovet for strøing.

Hvordan er vår beredskap?

 • Perioden for vinterberedskap er fra 15. november – 15. mars.
 • I perioden for vinterberedskap har en veiberedskap hele døgnet.
 • Vaktleder vurderer vær- og føreforhold og kaller ut mannskap etter behov.
 • Normalt starter en ikke brøyting før det er 8-10 cm med snø.
 • Kommunen er delt inn i 8 brøyteroder. Brøyterode 1 er det eget driftspersonell som opererer mens de resterende 7 er innleide entreprenører. 

Oppgavene blir prioritert slik

 1. Veier med busstrafikk
 2. Resterende veier
 3. Gang-/sykkelveier og fortau
 • Normalt vil brøyting og strøing av veinettet ta 4-6 timer
 • Ved større nedbørsmengder må en påregne noe mer tid

Her kan du sjekke brøyting og strøing i kommunen.

Hus- og gårdeier sitt ansvar

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet.
 • Gårdeier har ansvar for å rydde og strø tilstøtende fortaus areal som ikke er kommunal grunn.
 • Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem.
 • Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel. En forventer at vintervedlikeholdet vil gi snø i innkjørsler.
 • Hus-/ gårdeier skal fjerne all vegetasjon på egen tomt som henger utenfor tomtegrense og ut i trafikkarealet (fortau/ vegbane), min høyde over vei/og gang/sykkelvei er 3 meter.
 • Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ vegbane) etter rydding av egen tomt.

Hentet fra Vegtrafikkloven § 37Vegtrafikkloven § 43Vegtrafikkloven § 31, og Vegtrafikkloven § 57.

Det er plassert strøsandsekker til høyre ved inngangen til rådhuset i Aksdal, slik at innbyggere kan komme og hente med seg hjem.

Det er også plassert ut 125 strøsandkasser til bruk for innbyggerne på steder det er bratt og vanskelig fremkommelig.

Feiing

Feiing/kosting av vei vil skje etter vær og føreforhold, normalt starter kommunen med dette fra midten av mars. 

Kontaktinformasjon

 • Vakttelefon 950 92 777 (betjent fra 15. november til 15. mars)
 • For fylkesvei, riksvei og europavei har Statens vegvesen ansvaret, vegtrafikksentralen kan nåes på tlf. 175

Kontaktinformasjon

Vakttelefon vinterberedskap
Telefon 95 09 27 77

Bemannet fra 15. november til 15. mars