Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Du må alltid søke om gravetillatelse for arbeid på kommunale arealer, inkludert veigrunn.

Søknad

Arbeidsvarslingsplan skal alltid inngå som del av søknad om arbeid på vei, og ansvarshavende skal ha gyldig kursbevis for kurs type 2. Søknader skal også inneholde et situasjonskart som viser omfanget av arbeidet. Situasjonskart kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

 For riks- og fylkesveg sendes søknad om gravetillatelse til Statens vegvesen.

Søknadsskjema for arbeids-/graveløyve offentleg veg og grunn

Arbeidsvarslingsplan

For å kunne gjøre arbeid som kan påvirke de kjørende på kommunal vei, skal det sendes inn en arbeidsvarsling med skiltplan for arbeidet. Skiltplanen skal inneholde de skiltene som blir brukt for å gjennomføre jobben.

Du må bruke dette Excel-arket når du lagar skjemaet.

For eventuelle spørsmål kan disse rettes til e-post: drift-veg@tysver.kommune.no

Kontaktinformasjon

Servicetorget Tysvær kommune
E-post
Telefon 52 75 70 00