Vannmåler

Med hjemmel i Forurensningsforskriften, FOR 2004-06-01 nr. 931 § 16-4.2 har Tysvær kommune vedtatt at årsforbruk av kommunalt vann- og avløp for næringsvirksomhet inkludert jordbruk skal fastsettes med bruk av vannmåler.

Vannmåler

Vannmåler leies av kommunen. Den gebyrpliktige betaler et forskudd for bruk av vann og/eller avløp. Målerstanden skal årlig meldes inn til kommunen. Faktisk forbruk blir gjort opp mot forskuddet på 1. gebyrtermin påfølgende år.

Har du en privat bolig/fritidsbolig i kommunen trenger du ikke vannmåler, her blir forbruket beregnet ut fra et stipulert forbruk. Den enkelte gebyrpliktige kan kreve at forbruket blir fastsatt ut fra målt bruk med vannmåler. 

Kontakt oss om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

Egil Ove Kolstø
Rådgiver
E-post
Telefon 90 93 29 21

Relatert innhold