Gebyrer og avgifter

Oversikt over kommunale avgifter

Gebyrliste 2024

* Tinglysningsgebyr fastsettes av staten. Elektronisk- og papir tinglysning er satt til kr 500,-

Saksbehandlingsgebyr

  • privat regulering
  • bygge- og delesaksbehandling
  • oppmålingsforretning
  • eierseksjonering
  • andre saker relatert til saksbehandling

Saksbehandlingsgebyr 2024 (PDF, 281 kB)

 

Fakturering og terminer

Eiere av bygg som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan velge om de vil motta månedlig- eller halvårlig faktura. Ønsker du å endre antall terminer, send melding til: VA@tysver.kommune.no. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer, samt navn, adresse og telefonnummer til eier av eiendommen.

Sjekk fakturaen din her

Feiing/tilsyn:

Faktureres månedlig for de abonnenter som har offentlig vann og avløp. For de abonnentene som bare har feiing/tilsyn skjer fakturering om høsten.

Tjenesten utføres av Haugaland brann og redning IKS, telefon: 919 10 111

Betalingsfrister:

Månedlig fakturering: den 25 i hver måned.

Fakturering, 2 stk. terminer i året: den 25.03 for første termin, og den 25.09 for andre termin.

Renovasjon og private avløpsanlegg:

Tjenesten utføres og faktureres av HIM as IKS, telefon: 52 76 50 50