Offentlig vann og avløp

Teknisk drift og eiendom har ansvar for planlegging, nyetablering, drift og vedlikehold innenfor vann og avløp. Arbeidsoppgavene til drift og eiendom er; drift, prosjektering, utbygging og vedlikehold av vannforsyning og avløpsanlegg kommunen.

Rørleggermelding

Før en kan koble seg til vann og avløpsledninger tilkoblet offentlig ledningsnett ved nybygg, ombygging eller rehabilitering, må det innsendes rørleggermelding. Tysvær kommune har i dag egen rørleggermelding. Kun godkjente rørleggerfirma/entreprenører kan melde inn arbeider via rørleggermeldingen. Kommunen setter krav til det tekniske anlegget for å sikre hygienisk og forsvarlig forsyning av drikkevann. Når rørleggerarbeidet er ferdig skal det sendes inn «Ferdigmelding» med beskrivelse og kart med innmålte data. Ferdigmelding skal innleveres senest tre uker etter at arbeidet er fullført. Saken er ikke ferdigbehandlet før denne er mottatt.

Skjema

Rørleggermelding og ferdigmelding sendes til: post@tysver.kommune.no