Farlig avfall

Hva er farlig avfall, og hvordan håndterer vi det?

Behandling av farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som kan være miljø- og helseskadelige og skal sorteres særskilt slik at det blir håndtert forsvarlig. Eksempel på farlig avfall er malingsrester, lakk, lim, ulike kjemikalier, lysstoffrør/sparepærer, spraybokser, bilprodukt og plantevernmidler. Se etter faremerkinger på produktet, slik som helsefare, etsende, miljøfare, giftig, brannfarlig eller lignende.

Levering av farlig avfall til de interkommunale mottakene er gratis for privatpersoner. Unntaket her er asbestholdig avfall, dette er det egne regler for. Mer informasjon om farlig avfall finner du på HIM sine nettsider.

Behandling av elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) kan inneholde miljø- og helseskadelige stoffer, og skal ikke kastes i restavfall. Alle butikker som selger elektroniske varer er pliktet til å ta elektronisk avfall i retur, av den typen som de selger til privatpersoner. Farlig avfall kan også leveres til HIM sine mottak. Medisinrester kan leveres til apotek.

Elektronisk deklarering av farlig avfall

For næringsvirksomheter er det krav om elektronisk deklarering av farlig avfall. Mer informasjon om avfallsdeklarering finner du på Miljødirektoratets nettside.

Kontaktinformasjon

Haugaland Interkommunale Miljøpark IKS
E-post
Telefon 52 76 50 50

Adresse: Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold