Medvirkning og samskaping

Illustrasjon innbyggerpanel - Klikk for stort bildeTysvær kommune har som målsetting å være en god samskapingskommune, med fokus på at vi sammen er bedre enn hver for oss. Medvirkning er lovpålagt etter plan- og bygningsloven for en rekke planprosesser, og i tillegg legges det til rette for medvirkning i mange andre små og store prosesser og prosjekt. 

Artikkelliste