Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale BKS2 i områdereguleringsplanen for Aksdal

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr.71 §17-4 første ledd varsles det at Tysvær kommune ved resultatområde Teknisk, starter opp forhandlinger med Finshus og Selvåg Eiendomsutvikling AS om utbyggingsavtale for gnr 72 bnr 176 i Aksdal.

Kartutsnitt fra områdereguleringsplanen for Aksdal. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeKartutsnitt fra områdereguleringsplanen for Aksdal

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle oppfyllelse av rekkefølgekrav slik de er formulert i områdereguleringsplanen. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Mer informasjon om Aksdal Områdeplan finner du her

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes til:
Tysvær kommune, Resultatområde Teknisk, Postboks 94, 5575 Aksdal
Epost: post@tysver.kommune.no

Frist for innspill: 20. januar 2023

Merk henvendelsen med saksnummer 23/65