Aksdal Nordre del - Planendring 

Teknisk utvalg har i møte 16. mars 2023 vedtatt detaljregulering /planendring Aksdal Nordre del (gbnr 72/108). Lavblokk Stølsberg 14 - planid 200162. 

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen (innen 11.04.23), jf. pbl § 1-9. 

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL.

Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID. 

Saksdokumentene finner du i vår innsynsmodul