Detaljregulering for Hettervik - fritidsboliger og småbåthavn

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Hettervik – Fritidsboliger og småbåthavn med plan-ID 202202 ut til offentlig ettersyn. 

Frist for uttalelser til planforslaget er 15. oktober 2023.

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.