Politisk styring

Tysvær kommunestyre har 29 representanter. Kommunestyret er kommunen sitt øverste folkevalgte organ og gjør vedtak på kommunen sine vegne, så langt ikke annet følger av lov eller er delegert av kommunestyret til andre folkevalgte organ eller rådmannen.

Styringsmodell

Kommunestyret har vedtatt reglement som definerer ansvarsfordelingen mellom kommunestyret og andre folkevalgte organ, og mellom kommunestyret og rådmann.

Delegeringsreglement for Tysvær kommune.

Her kommer oppdatert reglement for kommunestyret og politisk utvalg i kommunen.

Oversikt over medlemmer i ulike styre, råd og utvalg

Kontaktinformasjon

Liv Jorunn Frønsdal
Leder Kommunikasjonsavdelingen
E-post
Telefon 90 94 88 91