Ledige tomter

Ledige tomter i Tysvær kommune pr. dags dato

Ledige tomter
Link til kart Tomt. nr (Gnr/bnr) Reservert Merk
Nypedalen (Hinderåvåg) nr. 8 (166/87) nr. 16 (166/119) nr. 18 (166/121) 3 ledige
Bjørnsvik 2 og 5 2 ledige
Kallevik Sør 22, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 46, 50, 51, 52 og 59 12 ledige
Øverland 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 62 og 65 13 ledige

 

Regler for tildeling av kommunal boligtomt

I tillegg til tomtepris, må du betale oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyr for målebrev. Prisen kan variere fra byggefelt til byggefelt. Kjøper betaler også gebyr til Statens Kartverk ved tinglysing av skøyte.

Tilkoplingsavgifter for vann og kloakk blir fakturert etter at byggemeldingen er godkjent.

Tallet (i parantes) bak tomtenummer er gards- og bruksnummer. Reservasjon av tomt gjelder for 2 uker dersom ikke annet er avtalt. Ta kontakt med servicetorget på 52 75 70 00 for mer informasjon.