Kart

I arealplaner.no får du innsyn i hvordan arealene i Tysvær kommune kan benyttes. 

arealplan.no

I arealplan.no kan du søke opp aktuell plan på plan-navn, eiendom eller adresse. Her finner du kommuneplan, kommunedelplaner, planer under arbeid og gjeldende arealplaner i kommunen. 

Gå til arealplan.no her

Trenger du kart som skal benyttes som grunnlag for søknad til Tysvær kommune, anbefaler vi https://kommunekart.com/klient/tysver/publikum

Temakart Rogaland

Kartportal fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens kartverk.

Temakart Rogaland