Kart

Tysvær kommune har integrert GisLine WebPlan i kartportalen Fonnakart. Dette betyr at kommuneplan og alle eksisterende reguleringsplaner er tilgjengelig på nett.

Fonnakart

I Fonnakart kan du søke opp aktuell plan på plan-navn, eiendom eller adresse.

Gå til Fonnakart her

Trenger du kart som skal benyttes som grunnlag for søknad til Tysvær kommune, kan du lage situasjonskart selv på Fonnakart.

Temakart Rogaland

Kartportal fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens kartverk.

Temakart Rogaland